Slide background
Slide background

Gdzie jest brat Twój?

Ekumenizm wyklad

 
Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbyła się sesja ekumeniczna, pt.:
 
Ekumenizm w cieniu wojny
 
Sesja międzyuczelniana była zorganizowana przez Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną i Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 
przy współpracy z Kołem Teologicznym PWT i Obserwatorium Społecznym. 
 
Uczestników sesji naukowej przywitał ks. prof. Sławomir Stasiak, Rektor PWT we Wrocławiu.
 
Spotkanie dotyczło poszukiwania odpowiedzi, m. in. za pytania:
 
- czym jest dialog międzyreligijny? 
- jak w najnowszej historii zmienia się religijność ludzi i deklarowanie przynależności do wybranej grupy religijnej?
- jakie wyzwania w zakresie ekumenizmu stoją przed nami?
- jak wyglada nasza miłość do innych w dobie wojny w Ukrainie, innych konfliktów i dużej migracji?

To niektóre zagadnienia sesji.
 
Więcej szczegółów znajdziecie na plakacie poniżej. 
 
 Ekumenizm 1
 
Ekumenizm 2
 
Ekumenizm 3
 
 
Sesja ekumenizm PLAKAT