logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Aktualności

UWAGA!

Spotkanie organizacyjne dotyczące języków biblijnych (hebrajski, grecki, łaciński) odbędzie się w czwartek, 4 października 2018 r., o godz. 17.00 w gmachu głównym PWT - pl. Katedralny 1 (obok katedry), sala 6. 

Na spotkaniu tym zostaną utworzone poszczególne grupy, które wraz z lektorem ustalą dzień i godzinę swych zajęć.
Następnie pierwsze spotkanie w ramach zajęć odbywa się w odpowiedniej grupie - terminy według planu ustalonego na spotkaniu organizacyjnym. Zajęcia odbywają się w gmachu głównym PWT (pl. Katedralny 1).