logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rok akademicki 2007/2008

  • XXXVIII WROCŁAWSKIE DNI DUSZPASTERSKIE
    Zapraszamy na XXXVIII Wrocławskie Dni Duszpasterskie, które odbędą się w dniach:
    27 sierpnia (środa) - 29 sierpnia (piątek) w ramach obchodów Roku Świętego Pawła.

    Temat przewodni tegorocznych Wrocławskich Dni Duszpasterskich, to: „PRZEZNACZENI DO GŁOSZENIA EWANGELII"

» więcej

■ OŚWIADCZENIE REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ „GAZETY WYBORCZEJ" (Z DNIA 8.07.2008 r.) O PODEJRZENIU

NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH PRZEZ PROREKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU

TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU KS. DR. HAB. ANDRZEJA MAŁACHOWSKIEGO

Po otrzymaniu informacji (od wcześniej nieznanej mi osoby) o naruszeniu praw autorskich przez prorektora PWT ks. dr. hab. Andrzeja Małachowskiego we fragmencie jego publikacji naukowej niezwłocznie zażądałem od prorektora PWT złożenia pisemnego wyjaśnienia oraz powołałem nadzwyczajną komisję senacką w celu obiektywnego zbadania postawionych zarzutów.

Z chwilą upublicznienia w „Gazecie Wyborczej" (dnia 8.07.2008 r.) podejrzeń, kierując się szacunkiem dla osoby ks. dr. hab. Andrzeja Małachowskiego, troską o dobre imię uczelni, a także przejrzystością obyczajów akademickich, poprosiłem prorektora PWT o zawieszenie wykonywania swoich obowiązków na uczelni do czasu ostatecznego i obiektywnego wyjaśnienia stawianych mu zarzutów. Ks. dr hab. Andrzej Małachowski przychylił się do mojej prośby zawieszając pełnienie obowiązków prorektora PWT.

Ks. prof. PWT dr hab. Waldemar Irek

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Wrocław, 9.07.2008 r.

■ Zakończenie roku akademickiego 2007/2008 - 23 czerwca 2008r.

Msza św. w kościele akademickim o godz. 9.30

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału PWT wraz z promocjami doktorskimi i wręczeniem dyplomów licencjackich

i magisterskich odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 11.00 w auli PWT.

■ Tożsamość religijna św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein:

spotkanie katolicyzmu z judaizmem

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, P. mgr lic. MAGDALENY RAGANIEWICZ

19 czerwca 2008 r. o godz. 1300 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ Przyrodnicze a teologiczne ujęcie genezy i rozwoju człowieka

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, Ks. mgr lic. KRZYSZTOFA RAJEWICZA

19 czerwca 2008 r. o godz. 1200 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ Zaręczyny w tradycji Kościoła Powszechnego i współczesnym

prawie kanonicznym

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, Ks. mgr lic. WIESŁAWA ORAWIECKIEGO SDS

10 czerwca 2008 r. o godz. 1300 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ Ochrona prawa do wolności religijnej w umowach międzynarodowych

a stanowisko Stolicy Apostolskiej. Studium porównawcze

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, Ks. mgr lic. BOLESŁAWA LASOCKIEGO

10 czerwca 2008 r. o godz. 1300 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ UWAGA! XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Zapraszamy na XXX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu w dniach 31 maja - 8 czerwca br.

„Co nam zostało ze słów Papieża? - 25 lat po wizycie Jana Pawła II we Wrocławiu"

Do pobrania:

- program XXX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (pdf)

■ Życie i działalność pastoralna ks. Władysława Bukowińskiego

w Kazachstanie (1904-1974)

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, P. mgr lic. BARBARY ASYNGER

27 maja 2008 r. o godz. 1200 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ Wychowanie biednej młodzieży galicyjskiej przez księży

Z. Gorazdowskiego i B. Markiewicza

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, Ks. mgr lic. ANDRZEJA GÖTZA

27 maja 2008 r. o godz. 1200 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ 8 maja br. Dzień Rektorski dla kleryków MWSD we Wrocławiu

Wyjazd na konsekrację bpa Adama Bałabucha

■ Msza św. z okazji imienin ks. prof. Waldemara Irka, Rektora PWT

Na Mszę św. z okazji imienin ks. prof. Waldemara Irka, Rektora PWT, zapraszamy

w poniedziałek, 5 maja br. o godz. 10.00 do kościoła akademickiego p.w. św. Piotra i Pawła

■ Personalistyczny wymiar kultury w ujęciu Jana Pawła II

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, Ks. mgr. lic. ANDRZEJA ZIOMBRY

29 kwietnia 2008 r. o godz. 1200 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ UWAGA!!! SYMPOZJUM LITURGICZNE

„EUCHARYSTIA - TRADYCJA CZY TERAŹNIEJSZOŚĆ?".

17 kwietnia 2008, Wrocław, aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przy pl. Katedralnym 1

» więcej

■ UWAGA!!! Chrześcijański Tydzień Społeczny

„Wspólnotowość drogą rozwoju Polski".

11-13 kwietnia 2008, Wrocław, aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przy pl. Katedralnym 1

» więcej

■ Ks. dr. Adam Bałabuch biskupem pomocniczym Diecezji Świdnickiej

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. Adama Bałabucha, biskupem pomocniczym

diecezji świdnickiej. Biskup nominat od 1991 roku jest wykładowcą na Papieskim Wydziale

Teologicznym we Wrocławiu i adiunktem przy Katedrze Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej

Kościoła, a w latach 1993-1997 był Sekretarzem Generalnym PWT.

» więcej

■ UWAGA!!! Wykład ks. prof. Mariana Ruseckiego dla studentów PWT

9 kwietnia br. o godz. 11.15 w auli PWT

■ Msza św. w intencji kanonizacji Jana Pawła II

w środę, 2 kwietnia br., o godz. 8.30 w kościele akademickim PWT.

Zachęcamy studentów PWT do uczestnictwa w uroczystościach diecezjalnych związanych z trzecią rocznicą śmierci

Jana Pawła II. 2 kwietnia o godz. 18.30 Msza św. w Katedrze pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego

abp Mariana Gołębiewskiego, po Mszy św. Marsz dla Jezusa i koncert w bazylice św. Elżbiety.

■ ŻYCZENIA REKTORA PWT NA ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Prawdziwą radością jest rozpoznanie,

że Pan pozostaje pośród nas jako wierny

towarzysz naszej drogi. Eucharystia sprawia,

że odkrywamy, iż Chrystus, umarły i zmartwychwstały,

ukazuje się również jako nam współczesny

w tajemnicy Kościoła, Jego Ciała.

Staliśmy się świadkami tej tajemnicy miłości.

Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 97

Jezus Zmartwychwstały jest obecny wśród nas by przywrócić radość, by dodać sił do odważnego podjęcia codziennego trudu, by rozpalić serca bezgraniczną miłością.

Spotkanie ze Zmartwychwstałym niech rozświetla drogi naszego życia blaskiem prawdy a głębokie przeżycie Świąt Wielkanocnych przyniesie nadzieję i prowadzi do niekończącej się Paschy.

Pan Zmartwychwstał! Cieszmy się i świętujmy!

Ks. prof. Waldemar Irek

Wrocław 2008

życzenia (pdf)

■ LIST REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

List Rektora (doc)

List Rektora (pdf)

■ 18 marca 2008 - Dzień Rektorski.

Wykłady na Studium Licencjackim nie odbędą się

■ W sobotę - 15 marca - zapraszamy studentów studiów zaocznych PWT

na uroczystą Mszę św. o godz. 13.30 w Kościele Akademickim

pw. św. App. Piotra i Pawła (ul. Katedralna 4)

■ UWAGA!!! Spotkanie Księdza Rektora PWT ze studentami studiów dziennych (cykl B)

Spotkanie Księdza Rektora PWT z wszystkimi studentami studiów dziennych (cykl B) odbędzie się

w czwartek 28 lutego br. o godz. 13.00 w auli PWT.

Bezpośrednio po spotkaniu rozpoczną się wykłady fakultatywne.

■ Globalizacja w życiu gospodarczym. Aspekt moralny

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, Ks. mgr. lic. ARTURA SZUMSKIEGO

26 lutego 2008 r. o godz. 1200 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ Rozwój katolickiej nauki społecznej od Leona XIII do Benedykta XVI

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, Ks. mgr. lic. BOGDANA KANI

25 lutego 2008 r. o godz. 1600 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ M. A. Krąca i A. Kennego interpretacja czwartej drogi św. Tomasza z Akwinu

(próba oceny stanowisk)

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, Ks. mgr. lic. BOGDANA CWYNARA SDS

25 lutego 2008 r. o godz. 1500 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ Wielkopostny Dzień Skupienia Studentów PWT we Wrocławiu

Prowadzi ks. prof. Waldemar Irek

Rektor PWT

Wielkopostny Dzień Skupienia Studentów PWT we Wrocławiu odbędzie się we wtorek, 12 lutego 2008 r.

w kościele akademickim PWT p.w. św. Piotra i św. Pawła

Program:

9.00 - konferencja

9.20 - adoracja Najświętszego Sakramentu (podczas adoracji okazja do spowiedzi św.)

10.00 - Msza św. z homilią

zapraszamy wszystkich studentów

W dniu 12 lutego nie odbędą się tylko seminaria naukowe, wykłady odbywają się według normalnego rozkładu zajęć.

■ Zarządzenie nr 1/2008 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

w sprawie zastąpienia karty bibliotecznej Elektroniczną Legitymacją Studencką

» więcej

■ Odpowiedź Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej

na list J.M. Rektora PWT Ks. prof. Waldemara Irka z wyrazami solidarności

z Ojcem Św. Benedyktem XVI w związku z wydarzeniami związanymi z planowaną

wizytą Ojca Św. na uniwersytecie La Sapienza.

■ Zmiany w funkcjonowaniu

Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

od II semestru Roku Akademickiego 2007/2008 tj. od 11.02.2008 r.

» więcej

■ Zarządzenie w sprawie druku prac magisterskich, licencjackich i doktorskich

» więcej

■ Kościół Akademicki pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła - zaproszenie

Zgodnie z decyzją Metropolity Wrocławskiego z dnia 7 stycznia br. Kościół pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła

na Ostrowie Tumskim został przekazany pod opiekę Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jako

Kościół Akademicki. Kościół ten ma długoletnią tradycję duszpasterstwa akademickiego.

Do połowy lat 90-tych mieścił się w nim Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „pod Czwórką"

prowadzony przez Księdza Prałata Aleksandra Zienkiewicza.

Serdecznie zapraszamy studentów, nauczycieli akademickich, pracowników naukowo dydaktycznych

i mieszkańców Wrocławia na Msze św.

Począwszy od I Niedzieli Wielkiego Postu (tj. 10 lutego 2008 r.) w każdą niedzielę o godz. 16.00 będzie sprawowana

Msza św. dla nauczycieli akademickich, natomiast od poniedziałku do soboty o godz. 8.30 dla studentów.

Nie będzie Mszy św. o godz. 12.30 w gmachu głównym PWT.

■ Uroczystość św. Tomasza z Akwinu - 28.01.2008 r.

Program obchodów uroczystości:

9.15 - Sympozjum Oblicze chrześcijańskiej nadziei

- refleksja naukowa nad encykliką Benedykta XVI Spe Salvi - aula PWT

Nadzieja w filozofii - bp prof. Ignacy Dec

Biblia o nadziei - ks. prof. Mariusz Rosik

Patrystyka o nadziei - ks. dr Adam Łuźniak

Pieśń o nadziei - alumni MWSD

Elpidiańskie oblicza - oblicza chrześcijańskiej nadziei - ks. prof. Bogdan Ferdek

Duchowość nadziei - bp prof. Andrzej Siemieniewski

Pieśń nadziei - alumni MWSD

Skok w królestwo utopii - nowożytność bez Boga czy z Bogiem? - ks. prof. Waldemar Irek

Formowanie do życia w nadziei - ks. prof. Wiesław Wenz

11.00 - przerwa

11.30 - Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału PWT (profesorowie proszeni są o przybycie w togach) - aula PWT

- promocje doktorskie - wręczenie dyplomów licencjackich i magisterskich

■ List Rektora PWT z wyrazami solidarności z Ojcem św

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Rzymie przy okazji planowanej wizyty

Benedykta XVI na uniwersytecie La Sapienza Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Ks. prof. Waldemar Irek w imieniu Profesorów i Studentów skierował list z wyrazami solidarności

z Ojcem św. Poniżej podajemy jego treść.

» więcej

■ Kościół pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim

pod opieką Papieskiego Wydziału Teologicznego

7 stycznia br. Metropolita Wrocławski, abp Marian Gołębiewski przekazał kościół pod wezwaniem świętych Apostołów

Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim pod opiekę Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Metropolita Wrocławski liczy na to, że kościół ten - jako ośrodek duszpasterstwa akademickiego studentów PWT

we Wrocławiu - odzyska swą dawną dynamikę i stanie się ponownie żywotnym centrum życia religijnego,

zwłaszcza młodzieży, na Ostrowie Tumskim.

■ Spotkanie opłatkowe wrocławskiego środowiska akademickiego

W uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną także uroczystością Trzech Króli, 6 stycznia, na spotkaniu opłatkowym

zebrali się pracownicy naukowi wrocławskich uczelni.

» więcej

■ SPOTKANIE OPŁATKOWE WROCŁAWSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO

odbędzie się w niedzielę, 6 stycznia 2008 r.

godz. 15.00 - Msza św. w Katedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa prof. Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego. Kazanie wygłosi Ks. prof. Mariusz Rosik

godz. 16.00 - spotkanie opłatkowe w Auli PWT przy pl. Katedralnym 1

Uroczystość uświetni Chór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej przy Papieskim Wydziale Teologicznym

Pueri Cantores Wratislavienses.

 

Życzenia Rektora PWT Ks. prof. Waldemara Irka na Boże Narodzenie 2007

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia

zstąpił z nieba... i stał się Człowiekiem

Łamiąc się białym opłatkiem życzę,

aby światło betlejemskiej Gwiazdy,

zwiastującej narodziny naszego Zbawiciela,

przepełniało codzienność nadzieją i pokojem,

aby oświecało nas w życzliwym otwarciu serc

na drugiego człowieka

Maryja, Mater spei,

która uwierzyła, że spełnią się słowa Pana,

niechaj wskazuje nam drogę do nieba,

ucząc prostoty i pokory oraz mądrości

w poszukiwaniu tego, co podoba się Bogu.

W imieniu własnym oraz wspólnoty akademickiej

Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

życzę, aby Nowy Rok 2008

obfitował w liczne łaski i Boże błogosławieństwo.

Ks. prof. Waldemar Irek Rektor PWT

Wrocław, Boże Narodzenie 2007

■ List Rektora PWT na Boże Narodzenie 2007

wersja pdf

wersja doc

■ Eschatologiczna interpretacja Nowego Testamentu w tekstach Godziny czytań

Liturgii Godzin okresu wielkanocnego

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ, Pani mgr lic. Agnieszki Makarewicz

18 grudnia 2007 r. o godz. 1300 w budynku PWT przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ Zarządzenie Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego

w sprawie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Proszę zapoznać się z poniższym zarządzeniem Rektora PWT:

- zarządzenie (pdf)

- formularz (pdf)

■ Posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego

29 listopada (czwartek) 2007 r., o godz. 1600 w Sali Senatu przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ Posiedzenie Rady Wydziału PWT we Wrocławiu

29 listopada (czwartek) 2007 r. o godz. 1530 (przed spotkaniem Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego)

w Sali Senatu przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ UWAGA!!!Spotkanie Seniorów wszystkich roczników

i zarządu Studenckiego Koła Promocji PWT

28 listopada (środa) 2007 r., o godz. 1300 w sali nr 18

■ WIECZORY TUMSKIE

25 listopada 2007 r. o godz. 19.00 o godz. 18.00, Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

» więcej

■ Abp Alfons Nossol i ks. Stanisław Olejnik doktorami honoris causa

Papieskiego Wydziału Teologicznego

15 października 2007

» więcej

■ WIECZORY TUMSKIE

28 października br. o godz. 18.00 w kościele św. Krzyża na Ostrowie Tumskim

» więcej

■ Posiedzenie Rady Wydziału PWT we Wrocławiu

22 października 2007 r. o godz. 1600 w Sali Senatu przy ul. Katedralnej 9

» więcej

■ Otwarte posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego

Otwarte posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego odbyło się 17 października br. o godz. 14.00

w Auli PWT. Gościem był Pan dr Kazimierz Michał Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tematem prelekcji było Polskie doświadczenie historii.

■ UWAGA!!! Informacja w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów

» więcej

■ WIECZORY TUMSKIE

30 września 2007 r. o godz. 19.00 w kościele Najświętszej Marii Panny „Na Piasku"

» więcej

■ Posiedzenie Rady Wydziału PWT we Wrocławiu

27 września 2007 r. o godz. 1600 w Sali Senatu przy ul. Katedralnej 9

» więcej