logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rok akademicki 2009/2010

 • Relacja z XL Wrocławskich Dni Duszpasterskich
  W dniach 23 - 25 sierpnia odbywały się coroczne Wrocławskie Dni Duszpasterskie. To już 40-ta edycja spotkań w trakcie których można było posłuchać wielu znanych prelegentów.

  Wypowiedź Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. Waldemar Irka(mp3)

  W trakcie konwersatoriów wszyscy chętni mogli zabrać głos w dyskusji. Tematy, które poruszono, to m.in. Rodzina szkołą tożsamości, Etyka zawodowa a powołanie chrześcijańskie, czy Filozofia i teologia w chrześcijańskiej codzienności.

  Przesłanie Wrocławskich Dni Duszpasterskich (mp3)

  (fot. Krzysztof Kunert i Jakub Kocięba)

   images/galeria/16/1_d.jpgimages/galeria/16/2_d.jpgimages/galeria/16/3_d.jpgimages/galeria/16/4_d.jpgimages/galeria/16/5_d.jpgimages/galeria/16/6_d.jpgimages/galeria/16/7_d.jpg
 • XL Wrocławskie Dni Duszpasterskie
  Wrocław, 23 - 25 sierpnia 2010 r.
  Temat: „TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA W ZSEKULARYZOWANYM ŚWIECIE"
   
 • Zakończenie roku akademickiego 2009/2010
  22 czerwca br. (wtorek), godz. 12.00
  Papieski Wydział Teologiczny podczas uroczystej sesji zakończył rok akademicki 2009/2010.
  Ks. prof. Waldemar Irek, Rektor PWT, wyraził swoją satysfakcję tym rokiem akademickim.
  Jednym z nowych doktorów jest ks. Tomasz Puślecki, który doktoryzował się z bioetyki.
  Według niego nadal potrzebne jest pogłębianie wiedzy z zakresu teologii moralnej.
  Aula PWT wypełniła się nowymi magistrami licencjuszami rzymskimi i doktorami.
  W Kościele przybyło teologów zarówno duchownych jak i świeckich.
   
 • Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek wybrany na drugą kadencję rektorską
  Zakończyło się uroczyste posiedzenie Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego, na którym podjęto decyzję o powołaniu na drugą kadencję dotychczasowego rektora ks. prof. Waldemara Irka.
  Nowy rektor tak komentuje dzisiejsze wydarzenia.
  Nowa kadencja, to nowe wyzwania i plany. Co będzie najważniejszym wyzwaniem dla rektora i uczelni w przeciągu najbliższych 4 lat kadencji ks. prof. Irka?
  W ostatnich latach wiele mówi się o powrocie teologii na łono Uniwersytetu Wrocławskiego, z którego została wyrzucona po II wojnie światowej przez komunistyczne władze. Czy jest to cel główny polityki nowego rektora?

  Ks. prof. Waldemar Irek
  urodził się 30 XII 1957 r. w Oławie. Po ukończeniu Seminarium Duchownego we Wrocławiu przyjął w 1982 r. święcenia kapłańskie. W latach 1982-85 był wikariuszem i katechetą w Strzegomiu, a w latach 1985-87 pracował w Wydawnictwie Księgarni Archidiecezjalnej we Wrocławiu. Następnie odbył studia specjalistyczne na KUL, wieńcząc je w roku 1989 doktoratem z teologii fundamentalnej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Nagyego.
  W 2003 r. pozytywnie przeprowadził kolokwium habilitacyjne. Jest kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, autorem wielu publikacji z zakresu teologii pastoralnej i nauki społecznej Kościoła.
  Od 2006 Członek Komisji ds. GMO Ministerstwa Środowiska, członek Komisji Teologicznej PAN oraz Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski.
  W latach 2004-2007 był Dyrektorem Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej, a od 2007 roku jest Rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego.
   
 • Pradygmaty wolności w filozofii i teologii
  historyczne i współczesne interpretacje
  Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się w dniach 18-19.06 br. w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego.
  Organizatorami konferencji są Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, II Katedra Teologii Dogmatycznej

  Do pobrania:
 • Jubileusze J.Em. Kard. Henryka Gulbinowicza - wieloletniego Wielkiego Kanclerza PWT
  W dniu 29 maja 2010 r. Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz - wieloletni Wielki Kanclerz naszej Uczelni przeżywa swoje Jubileusze: 60 lat kapłaństwa, 40 lat biskupstwa i 25 lat kardynalatu.
  Profesorów, wykładowców i studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu serdecznie zapraszam na Uroczystą Mszę św., która rozpocznie się o godz. 11.00 w Archikatedrze Wrocławskiej.
  Dzień ten ogłaszam dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych, równocześnie informuję, że zamknięte będą także Biura PWT.

Ks. prof. Waldemar Irek
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
 

 • Zaproszenie na dyskusję pt. „Polityka wartości"
  27 maja br. (czwartek) godz. 12.00 - aula PWT

  Koło Teologiczne Studentów PWT 
  Zaprasza na dyskusję „Polityka wartości"
  W dyskusji uczestniczą:
  ks. dr Janusz Czarny
  ks. dr Rafał Kowalski
  ks. dr Bolesław Orłowski

  Uczestniczą wszyscy studenci PWT w ramach drugiej godziny wykładów fakultatywnych

 • Sprawozdanie z posiedzenia Rady episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich
  „Świat przekształcać, to nasze rzemiosło" - Status i misja świeckich w kościele
  Wrocław, 19 maja 2010 r., godz. 10.00 (aula PWT)

  We Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, której przewodniczy ks. abp Marian Gołębiewski - Metropolita Wrocławski.
  „Świat przekształcać, to nasze rzemiosło" tak zatytułowano sympozjum poświęconemu misji świeckich w Kościele. Zdaniem abp Marian Gołębiewskiego od czasu ostatniego Soboru już wiele się zmieniło w tym względzie, jednak to temat, o którym wciąż trzeba mówić, szczególnie w Polsce.
  Ks. prof. Waldemar Irek - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego przypomniał o niezwykle ważnym zadaniu, jakie od II Soboru Watykańskiego, zostało powierzone laikatowi.
  Zadanie świeckich to nie tylko służenie Kościołowi, ale też jego bronienie wobec ataków, mówił publicysta katolicki Zbigniew Nosowski. Przypominając słowa papieża Jana Pawła II wypowiedziane do polskich biskupów mówił o akceptowaniu tego co w każdej krytyce może byś słuszne.
  Z zainteresowaniem uczestnicy sesji wysłuchali też wykładu ks. prof. Romana Rogowskiego „O współpracy duchownych ze świeckimi - rzeczywistość czy fikcja?"
  Redaktor Zbigniew Nosowski mówiąc o współpracy duchownych ze świeckimi w Polsce zwrócił uwagę na szczególny problem.
  Sympozjum zakończył panel dyskusyjny prowadzony przez ks abp Mariana Gołębiewskiego. Sympozjum trzeba zaliczyć do udanych powiedział wrocławski Metropolita.
  W trakcie sympozjum poświęconego roli świeckich w Kościele można było wysłuchać czterech wykładów oraz wziąć udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez ks. abp Mariana Gołębiewskiego

   images/galeria/15/1_d.jpgimages/galeria/15/2_d.jpgimages/galeria/15/3_d.jpg
 • Kapłan - świadek miłości Boga do człowieka
  Sesja naukowa poświęcona duchowości kapłańskiej
  wtorek, 11 maja 2010 roku
  11 maja br. odbyło się sympozjum Kapłan - świadek miłości Boga do człowieka, poniżej relacja z tego wydarzenia.
  Temat i program przybliżył ks. Waldemar Irek Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
  Ks. Rektora spytaliśmy co z sympozjum wyniosą klerycy?

  W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele zakończą się obchody Roku Kapłańskiego. Przedpołudniowa sesja naukowa poświęcona była duchowości kapłańskiej. Rok kapłański obfitował w szereg wydarzeń przypomina abp Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski.
  Znakomici prelegenci przybliżali znaczenie tożsamości kapłańskiej - wyjaśnił ks. Waldemar Irek Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego.
  Wśród zaproszonych prelegentów byli biskupi Metropolii Wrocławskiej, bp dr Stefan Cichy oraz profesorowie PWT.
  Biskup Ignacy Dec ordynariusz diecezji Świdnickiej wygłosił wykład pt. Kapłaństwo Św. Jana Marii Vianneya.
  Słowo Ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego z okazji Sympozjum
   
   images/galeria/14/1_d.jpgimages/galeria/14/2_d.jpg

 

 • „Świat przekształcać, to nasze rzemiosło"
  Status i misja świeckich w kościele
  Wrocław, 19 maja 2010 r., godz. 10.00 (aula PWT)
  Program Sympozjum:
  • Powitanie gości - ks. prof. Waldemar Irek, Rektor PWT we Wrocławiu
  • Słowo wprowadzające - abp prof. Marian Gołębiewski, Przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich 
  • dr Monika Waluś
   Świętość w codzienności - przestrzenie realizacji powołania świeckich
  • ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk
   Kościół o misji apostolstwa świeckich
  • Zbigniew Nosowski
   Chrześcijańska inspiracja dla opinii publicznej - między faktem a komentarzem
  • ks. prof. dr hab. Roman Rogowski
   O współpracy duchownych ze świeckimi - rzeczywistość czy fikcja?
  • Panel dyskusyjny prowadzony przez abp. prof. Mariana Gołębiewskiego z udziałem członków Rady ds. Apostolstwa Świeckich

19 maja br. w otwartym posiedzeniu Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP od godz. 10.00 uczestniczą wszyscy studenci studiów stacjonarnych w ramach wykładów.
Przed sesją i po jej zakończeniu (od godz. 12.55) studenci uczestniczą w wykładach przewidzianych planem zajęć.
 

 • Rektor PWT w sprawie Deklaracji Pawłowickiej
  tekst stanowiska Rektora PWT (pdf)
   
 • Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego
  Krzydlina Mała, 30 kwietnia - 3 maja 2010 r.
  Świadczyć o miłości Boga"
  Program Sympozjum (pdf)
   
 • Sympozjum liturgiczne
  Architektura w służbie liturgii
  czwartek, 29 kwietnia 2010 r. (aula PWT)
  • 11.00 - Powitanie uczestników
   - ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, Rektor PWT we Wrocławiu
   - Wprowadzenie
   - bp dr Stefan Cichy, Biskup Legnicki, Przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
  • 11.15 - Architektura świątyni jerozolimskiej i jej teologiczne implikacje
   - ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik
  • 11.45 - Teologia przestrzeni liturgicznej
   - ks. dr Adam Łuźniak
  • 12.15 - Normy prawa liturgicznego dotyczące ukształtowania przestrzeni liturgicznej
   - ks. dr hab. Stanisław Araszczuk
  • 12.45 - dyskusja

W sympozjum uczestniczą wszyscy studenci PWT (w ramach wykładów fakultatywnych)
 

 • DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI NA PWT
  Zapraszamy 15 kwietnia br. (czwartek) od godz. 11.00 do 13.00 na Dzień Otwartych Drzwi.
  Uczniowie szkół średnich będą mogli uczestniczyć w wykładach fakultatywnych i zapoznać się ze specyfiką studiów teologicznych.
  Większe grupy prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 71 322 99 70
   
 • ŻYCZENIA REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU
  Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
  Życzenia Rektora (pdf)
   
 • LIST REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU 
  Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
  List Rektora (pdf)
   
 • Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego
  Kardynałowi Tarcisio Bertone sdb
  11 lutego br. Kardynał Tarcisio Bertone sdb, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej otrzyma doktorat honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

10.00 - Msza św. pod przewodnictwem i z homilią kard. Tarcisio Bertone sdb (katedra wrocławska)

12.00 - Uroczyste posiedzenie Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z wręczeniem doktoratu honoris causa kard. Tarcisio Bertone sdb (aula PWT)
Laudację wygłosi ks. prof. Waldemar Irek - Rektor PWT
Wykład kardynała Tarcisio Bertone sdb

Do pobrania (pdf)

images/galeria/12/1_d.jpgimages/galeria/12/2_d.jpgimages/galeria/12/3_d.jpgimages/galeria/12/4_d.jpgimages/galeria/12/5_d.jpgimages/galeria/12/6_d.jpgimages/galeria/12/7_d.jpgimages/galeria/12/8_d.jpgimages/galeria/12/9_d.jpgimages/galeria/12/10_d.jpgimages/galeria/12/11_d.jpgimages/galeria/12/12_d.jpgimages/galeria/12/13_d.jpgimages/galeria/12/14_d.jpgimages/galeria/12/15_d.jpgimages/galeria/12/16_d.jpgimages/galeria/12/17_d.jpgimages/galeria/12/18_d.jpgimages/galeria/12/19_d.jpg

 • Uroczystość św. Tomasza z Akwinu
  Święto Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
  czwartek, 28 stycznia 2010 r.
  • 7.30
   - Msza św. pod przewodnictwem ks. prof. Waldemara Irka, Rektora PWT (kaplica MWSD)
   - homilię wygłosi ks. dr Jerzy Witczak
  • 11.30
   - Uroczyste posiedzenie Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (aula PWT):
   • promocje doktorskie
   • wręczenie dyplomów licencjackich i magisterskich
   • wykład „Homo positus in medio... - Człowiek w myśli scholastycznej św. Tomasza z Akwinu"
    - ks. dr Piotr Mrzygłód
 • Spotkanie opłatkowo-noworocznego środowiska akademickiego miasta Wrocławia
  10.01.2010 r.
  Chcemy być żertwą ofiarną, chcemy się oddać Panu - powiedział ks. prof. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu podczas tradycyjnego opłatkowo-noworocznego spotkanie środowiska akademickiego miasta Wrocławia. Podczas spotkania zostały wręczone Nagrody Metropolity Wrocławskiego dla wyróżniających się studentów uczelni wrocławskich. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem ks. abp Mariana Gołębiewskiego.

(fot. T. Lewandowski)

images/galeria/11/1_d.jpgimages/galeria/11/2_d.jpgimages/galeria/11/3_d.jpgimages/galeria/11/4_d.jpg

images/galeria/11/5_d.jpgimages/galeria/11/6_d.jpgimages/galeria/11/7_d.jpgimages/galeria/11/8_d.jpgimages/galeria/11/9_d.jpgimages/galeria/11/10_d.jpgimages/galeria/11/11_d.jpgimages/galeria/11/12_d.jpg

 • Zaproszenie
  Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Wykładowców oraz koleżanki i kolegów studentów na przedstawienie jasełkowe pt.: „Jak zrobić szopkę?".
  Przedstawienie odbędzie się dn. 12 stycznia 2010 r. o godz. 9.30 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego.
  Po inscenizacji zapraszamy na wspólne kolędowanie i poczęstunek.
  Studenci i studentki V roku wraz z Opiekunem
   
 • Kondolencje rodzinom ofiar tragicznej katastrofy pod SmoleńskiemPogrążeni w smutku ziemskiego rozstania składamy kondolencje rodzinom Tych, którzy zginęli w Katastrofie pod Smoleńskiem. W Okresie Zmartwychwstania Pańskiego, w którym zadajemy pytanie czy śmierć jest końcem czy początkiem życia - dla nas, chrześcijan odpowiedź jest oczywista. Niech ta nadzieja opromienia wszystkich płaczących.

  W szczególny sposób w tych dniach modlimy się za wszystkie Ofiary Katastrofy, od Pary Prezydenckiej po Członków Służby Lotniczej.

  Jako społeczność akademicka składamy wyrazy współczucia Przyjaciołom z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z powodu śmierci Jego Magnificencji Ks. prof. dra hab. Ryszarda Rumianka, Rektora UKSW. Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny Mąż Kościoła i Nauki.

  Współczujemy również Ordynariatowi Polowemu, z powodu śmierci Jego Ekscelencji Bpa Gen. Dyw. Tadeusza Płoskiego oraz Duszpasterstwom Wojskowym Kościoła Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego.

  Wszystkich w modlitwie polecamy Bożemu Miłosierdziu.

  Ks. prof. Waldemar Irek - Rektor wraz z Senatem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
 • Życzenia Rektora PWT na Boże Narodzenie 2009
  życzenia (pdf)
 • Ciało - świątynia Ducha czy nasza własność? - XXV Forum Młodych
  18-21.11.2009 r.,
  Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego
 • Święto Nauki Wrocławskiej 2009
  Wizyta we Wrocławiu Kard. Zenona Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej

  14 listopada 2009 r. (sobota)
  • 9.00 - Uroczyste spotkanie z Władzami miasta (Stary Ratusz)
  • 10.00 - Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Kardynała Zenona Grocholewskiego (katedra wrocławska)
  • 11.30 - Uroczyste posiedzenie Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (aula PWT)
   - Słowo ks. prof. Waldemara Irka, Rektora PWT
   - Wręczenie Księdzu Kardynałowi Księgi Pamiątkowej
   - Wykład Kardynała Zenona Grocholewskiego: Życie duchowe w centrum formacji kapłańskiej
   - Alokucja abp. prof. Mariana Gołębiewskiego, Wielkiego Kanclerza PWT
  • 17.00 - Spotkanie z wrocławskim środowiskiem akademickim (Aula Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego)
   - Wykład Kardynała Zenona Grocholewskiego: Ośrodki wyższych studiów „kocielnych" i „katolickich"

  15 listopad 2009 r. (niedziela)

  • 8.30 - Msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem Kardynała Zenona Grocholewskiego (plac Grunwaldzki 3)
  • 9.30 - złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych profesorów lwowskich
    
 • INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010
  wtorek, 13 października 2009 roku
  • godz. 10.00 - Msza święta w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Prof. Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza PWT. Kazanie wygłosi bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy w Legnicy
  • godz. 11.30 - uroczysta akademia w auli PWT
   - wystąpienie inauguracyjne Ks. Prof. Waldemara Irka, Rektora PWT
   - sprawozdanie za rok akademicki 2008/2009
   - immatrykulacja studentów pierwszego roku
   - wręczenie dyplomów doktora habilitowanego
   - wykład inauguracyjny Ks. Prof. dr hab. Helmut Sobeczko (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego), zatytułowany Bogactwo tradycji Kościoła wrocławskiego
   - alokucja abpa Prof. Mariana Gołebiewskiego, Wielkiego Kanclerza PWT