logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rok akademicki 2010/2011

 • Msza św. Inauguracyjna dla Środowisk Akademickich
  Zapraszamy, jak co roku, na Mszę św. inaugurującą nowy rok akademicki, która odbędzie się w Kościele NMP na Piasku, w środę 5. października, o godz. 19.30.

 • XIV Dolnośląski Festiwal Nauki
  16-21 września 2011 r.
  Imprezy organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu:
 • Członkostwo Honorowe dla JM Ks. prof. dra hab. Waldemara Irka
  Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES przyznało w dniu 11 września 2011 r. Członkostwo Honorowe Jego Magnificencji Ks. prof. dr hab. Waldemarowi Irkowi, Rektorowi Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 • Dziękczynienie Wrocławian za beatyfikację Ojca Św. Jana Pawła II
  Serdecznie zapraszamy (szczególnie środowiska akademickie Wrocławia) na dziękczynną Mszę św. za beatyfikację Ojca św. Jana Pawła II.
  Szczególnym akcentem będzie obecność relikwi bł. Jana Pawła II, które od J.Em. Kard. Stanisława Dziwisza otrzymała nasza Uczelnia, przez ręce Ks. prof. dr hab. Waldemara Irka, Rektora PWT.

 • Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego
  „Krzydlina Mała 
  2-5 czerwca 2011 
  „Duchowość Komunii w powołaniu osoby konsekrowanej 
  Do pobrania (pdf): 
 • Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II dla PWT
  Dnia 1 czerwca 2011 r. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek został przyjęty przez Metropolitę Krakowskiego, Jego Eminencję Kardynała Stanisława Dziwisza.
  Podczas rozmowy Jego Eminencja przekazał Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu we Wrocławiu relikwie błogosławionego Jana Pawła II.

images/galeria/19/1_d.jpgimages/galeria/19/2_d.jpgimages/galeria/19/3_d.jpgimages/galeria/19/4_d.jpgimages/galeria/19/5_d.jpg

  • Sympozjum liturgiczne
   Znaczenie i działalność Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
   Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
   17 maja 2011 r. Aula PWT, plac Katedralny 1
   Do pobrania (pdf):  W sympozjum liturgicznym 17 maja br. (wtorek) uczestniczą wszyscy studenci studiów magisterskich i doktoranckich w ramach wykładów przewidzianych planem zajęć. Od godz. 14.15 wykłady odbywają się według planu studiów magisterskich i doktoranckich.
    
  • Warsztaty sztuki słowa Bł. Jana Pawła II,
   Uroczysta Gala
   Serdecznie zapraszamy młodzież studencką i licealną 7 maja w godz. 14.00-18.00 na Warsztaty sztuki słowa Bł. Jana Pawła II.
   Zapraszamy również 13 maja o godz. 19.00 do Auli PWT na Uroczystą Galę, na której zaprezentowane zostaną teksty Bł. Jana Pawła II w oprawie muzycznej zaproszonych artystów.
    
  • SESJA NAUKOWA
   „Słowo Boże szkołą formacji kapłańskiej"
   poświęcona duchowości kapłańskiej
   7 maja 2011r. (sobota) Wrocław, Kościół NMP na Piasku
    
  • Otwarte posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego
   W dniu 6 maja (tj. piątek) o godz. 11.15 na auli PWT odbędzie się otwarte posiedzenie Wrocławskiego Towarzystwa Teologicznego podczas którego wygłosi swój wykład Ks. dr hab. Wojciech Zyzak (prodziekan Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie) zatytułowany: Wierni świeccy w ujęciu błogosławionego J. H. Newmana.
   Na posiedzenie zapraszamy Profesorów, Wykładowców, Studentów PWT, a także wszystkich zainteresowanych.
    
  • ŻYCZENIA REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
   Życzenia Rektora (pdf)
    
  • LIST REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
   List Rektora (pdf)
    
  • Rekolekcje wielkopostne dla środowiska akademickiego miasta Wrocławia
   „Gdybym nie był Twój, mój Chryste, czułbym się stworzeniem skończonym" św. Grzegorz z Nazjanzu
   Zapraszamy w dniach 18-20 kwietnia br. o godz. 19-tej do kościoła św. Piotra i Pawła („pod 4") przy ulicy Katedralnej.
   Rekolekcje głosi Ks. dr Joachim Waloszek, Rektor Wyższego Seminarium Opolskiego
    
  • SESJA NAUKOWA
   „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" - refleksja nad posynodalną Adhortacją apostolską Verbum Domini Ojca Świętego Benedykta XVI
   15 kwietnia 2011 r. (piątek) aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, pl. Katedralny 1
   Sympozjum „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" (15 kwietnia br.) odbywa się w ramach wykładów.
   Uczestnictwo studentów jest obowiązkowe i będzie potwierdzone wpisem do indeksu.
   Wykład dla studentów cyklu A o godz. 8.30 odbywa się według planu.
    
  • SESJA NAUKOWA
   Colloquia Tischneriana Wratislaviensia
   6 kwietnia 2011 r. (środa)
   Sala Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ul. Katedralna 9
    
  • Uroczyste posiedzenie Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
   W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
   1 kwietnia 2011 r. o godz. 11.00 w auli PWT przy pl. Katedralnym 1
   W programie: 
   • słowa wprowadzenia - ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, Rektor PWT 
   • Jan Paweł II a świat akademicki - refleksja bpa prof. dra hab. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego 
   • wręczenie ks. prof. dr. hab. Edwardowi Góreckiemu księgi Vir Ecclesiae deditus przygotowanej z racji 80. rocznicy urodzin 
   • wręczenie ks. prof. dr hab. Antoniemu Młotkowi księgi Ut vitam habeant przygotowanej z racji 70. rocznicy urodzin 
   • wręczenie ks. prof. dr. hab. Janowi Kowalskiemu księgi Signa conferre wydanej na 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej 
   • promocje doktorskie 
   • wręczenie dyplomów licencjackich i magisterskich 
   • wręczenie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
   • słowo abpa prof. dra hab. Mariana Gołębiewskiego, Wielkiego Kanclerza PWT
     
  • Sympozjum liturgiczne
   Posługiwanie w liturgii Refleksja nad Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej
   8 marca 2011 r.
   9.30
   Powitanie uczestników - Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, Rektor PWT we Wrocławiu -
   Wprowadzenie - Bp dr Adam Bałabuch, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów

   9.45 - Funkcje liturgiczne
   Ks. dr Zbigniew Stokłosa

   10.10 - Posługa lektora
   Ks. dr Dominik Ostrowski

   10.35 - Obrzędy błogosławieństw służby liturgicznej
   Ks. dr Marek Kluwak

   11.00 - Przerwa

   11.15 - Geneza powstania Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej
   Bp dr Stefan Cichy, Przewodniczący Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

   11.45 - Posługa akolity
   Ks. prof. PWT dr hab. Stanisław Araszczuk

   12.15 - Formacja posługujących w liturgii
   Ks. dr Stanisław Szczepaniec

   12.45 - Podsumowanie sympozjum

   W całości sympozjum uczestniczą osoby uczęszczające na seminarium naukowe z liturgiki oraz Diakoni (rok VI cyklu A)
   W części sympozjum od godz. 11.15 - 12.50 uczestniczą studenci studiów doktoranckich: rok III, IV i V (wszystkie instytuty), rok I i II (specjalizacja z teologii pastoralnej); studenci studiów magisterskich (rok IV i V cyklu A)
    
  • Nowi doktorzy honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego
   W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu odbyły się uroczystości związane z nadaniem tytułu doktora honoris causa.
   Do tej pory uczelnia uhonorowała tym tytułem m.in. kard. Josepha Ratzingera i byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla.
   Podczas obchodzonego 28 stycznia święta teologii do grona zasłużonych naukowców dołączyli: ks. prof. Czesław Bartnik oraz ks. prof. Stanisław Kowalczyk.
   „Tytuł oznacza szczególną więź ze środowiskiem uczelni" - mówi ks. prof. Waldemar Irek, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
   Podczas uroczystości, które odbywały się w auli PWT, gratulacje doktorom honoris causa składał ks. abp. Marian Gołębiewski - metropolita wrocławski
   W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na którym wykładają uhonorowani doktorzy honoris causa.
   Ks. prof. Stanisław Wilk - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, składając gratulację wyróżnionym profesorom, zwracał uwagę na ich wkład dla Kościoła w Polsce
   Ks prof. Czesław Bartnik w bardzo ciepły i pogodny sposób dziękował za wyróżnienie.
   Swój wykład poświęcony filozofii wygłosił drugi wyróżniony ks. prof. Stanisław Kowalczyk. Ze wzruszeniem dziękował za przyznanie tytułu.
   Ks. prof. Czesław Bartnik i ks. prof. Stanisław Kowalczyk są wybitnymi teologami. Reprezentują dziedziny: teologii dogmatycznej oraz filozofii.
  • images/galeria/18/1_d.jpgimages/galeria/18/2_d.jpgimages/galeria/18/3_d.jpgimages/galeria/18/4_d.jpgimages/galeria/18/5_d.jpgimages/galeria/18/6_d.jpgimages/galeria/18/7_d.jpgimages/galeria/18/8_d.jpgimages/galeria/18/9_d.jpgimages/galeria/18/10_d.jpgimages/galeria/18/11_d.jpgimages/galeria/18/12_d.jpgimages/galeria/18/13_d.jpgimages/galeria/18/14_d.jpgimages/galeria/18/15_d.jpg

 

 • UROCZYSTOŚĆ NADANIA DOKTORATU HONORIS CAUSA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLlOGICZNEGO we WROCŁAWIU
  Rektor Papieskiego Wydziału Teoloicznego we Wrocławiu Ks. Prof. Waldemar Irek wraz z Senatem, mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania doktoratu honoris causa Ks. prof. Czesławowi Bartnikowi i Ks. prof. Stanisławowi Kowalczykowi
  Uroczystość odbędzie się w piątek, 28 stycznia 2011 r.,w Święto Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
  Rozpocznie się ona o godz. 11.00 w auli uczelni przy pl. Katedralnym 1
   
 • Komunikat w sprawie uroczystości nadania doktoratu honoris causa
  Nadanie doktoratu honoris causa jest jedną z największych uroczystości akademickich. W związku z tym zobowiązuję wszystkich studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu do uczestniczenia w nadaniu tytułów honorowych Uczelni ks. prof. Czesławowi Bartnikowi i ks. prof. Stanisławowi Kowalczykowi, które będzie miało miejsce 28 stycznia br. o godz. 11.00 w auli PWT.
  Podczas trwania uroczystości nie mogą odbywać się wykłady, ćwiczenia, egzaminy i zaliczenia.
   
 • SPOTKANIE OPŁATKOWE WROCŁAWSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO odbędzie się w niedzielę 9 stycznia 2011 r.
  Uroczystość rozpocznie Msza św. w Katedrze Wrocławskiej, o godz. 15.00 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa prof. Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego
  Początek spotkania opłatkowego w Auli PWT przy pl. Katedralnym 1 o godz. 16.00
  Podczas spotkania zostaną wręczone Nagrody Metropolity Wrocławskiego dla studentów Uczelni Wrocławskich.
  Uroczystość uświetni Chór Chłopięcy Archidiecezji Wrocławskiej przy Papieskim Wydziale Teologicznym Pueri Cantores Wratislavienses pod kierunkiem ks. Stanisława Nowaka}
   
 • Opłatek Rektorów uczelni Wrocławia i Opola
  14 grudnia w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na wspólnym opłatku spotkały się władze szkół wyższych Wrocławia i Opola. Rektorzy uczelni tradycyjnie, w przedświątecznej atmosferze, składali sobie życzenia i śpiewali kolędy.
  Wydarzenie komentuje Rektor PWT, ks prof. Waldemar Irek
  Szefowie uczelni żegnali się także ze swoim kolegą, rektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, generałem Kazimierzem Jaklewiczem. Kadencja generała na uczelni kończy się regulaminowo w połowie przyszłego roku, jednak już wiadomo, że na stanowisku zastąpi go prof. płk Mariusz Wiatr. Generał Jaklewicz postanowił ustąpić z szefowania WSO, gdyż w styczniu kończy 60 lat co umożliwia mu przejście w stan spoczynku.
 • images/galeria/17/1_d.jpgimages/galeria/17/2_d.jpgimages/galeria/17/3_d.jpgimages/galeria/17/4_d.jpgimages/galeria/17/5_d.jpgimages/galeria/17/6_d.jpg • List Rektora PWT na Boże Narodzenie 2010
  treść listu (pdf)
   
 • XXVI Ogólnopolskie Forum Młodych - informacja
  18 i 19 listopada br. (czwartek i piątek) wszyscy studenci studiów stacjonarnych uczestniczą w ramach wykładów w Forum Młodych.
  Zajęcia przewidziane planem nie odbywają się.
  Uczestnictwo w Forum Młodych zostanie potwierdzone wpisem do indeksu.
  20 listopada br. (sobota) wykłady na studiach niestacjonarnych i podyplomowych odbywają się według planu zajęć.
   
 • Sympozjum z okazji otwarcia etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Prałata Aleksandra Zienkiewicza
  19-21.11.2010
  Do pobrania (pdf): 
 • XXVI Ogólnopolskie Forum Młodych
  17-19.11.2010 - „Wierność Polsce”
  Do pobrania (pdf): 
 • Święto Nauki Wrocławskiej
  15.11.2010
  Zapraszam wszystkich profesorów i studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na uroczystości związane z przypadającym 15 listopada (poniedziałek) Świętem Nauki Wrocławskiej.
  8.00 - Msza św. w intencji wrocławskiego środowiska akademickiego pod przewodnictwem abp Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego (Kościół Najświętszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim 3)
  9.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich (Skwer prof. K. Idaszewskiego)

  W związku z uroczystościami 15 listopada br. wykłady rozpoczynają się od godz. 10.10 
   
 • Pielgrzymka do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy
  16 października br.
  Zbiórka o godz. 6.00 przed katedrą
  Zaprasza duszpasterz PWT - o. Leszek Gólczyński sscc
  Wykłady dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się według planu
   
 • Dzień skupienia dla studentów PWT
  14 października br.,
  godz. 13.00 (Kaplica Sióstr Marianek)
  • adoracja Najświętszego Sakramentu
  • konferencja 
  • Eucharystia 
  • spotkanie integracyjne ze studentami pierwszego roku
  Wykłady od godz. 13.00 odwołane - studenci uczestniczą w dniu skupienia
   
 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011
  wtorek, 12 października 2010 r.
  godz. 10.00
  - Msza św. w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa prof. Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza PWT
  - Kazanie wygłosi ks prof. PWT dr hab. Stanisław Araszczuk, Prorektor ds. studenckich PWT
  godz. 11.30 - Uroczysta Akademia w auli PWT
  - wystąpienie inauguracyjne Rektora PWT
  - sprawozdanie za rok akademicki 2009/2010
  - immatrykulacja studentów pierwszego roku
  - wykład inauguracyjny bpa prof. dra hab. Andrzeja Dziuby, Przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski - Relacje dyplomatyczne pomiędzy Stolicą Apostolską a Zakonem Maltańskim
  - alokucja Abp prof. Mariana Gołębiewskiego, Wielkiego Kanclerza PWT