logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Podsumowanie sympozjum chrystologicznego

W dniach 25-26. listopada 2011 r., z inicjatywy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, w sali senatu PWT we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa pt. Współczesne chrystologie. W konferencji brali udział przedstawiciele środowisk naukowych z wydziałów teologii z UAM w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, wydziału filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz pracownicy naukowi i doktoranci PWT we Wrocławiu.

Poszczególne środowiska reprezentowali – (UAM w Poznaniu) – ks. prof. dr hab. Marek Pyc, o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP, ks. dr Piotr Rossa, ks. dr Wojciech Szukalski, ks. prof. UAM dr hab. Jarosław Moskałyk, dr Elżbieta Kotkowska; ((UŚ) – ks. dr Grzegorz Strzelczyk; (KUL) – ks prof. KUL dr hab. Krzysztof Guzowski; (UWr) – dr Paweł Wróblewski; (PWT) – ks. prof. dr hab. Roman Rogowski, ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, ks. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF, ks. dr Adam Lasek, ks. dr Krzysztof Wiśniewski oraz doktoranci – mgr-lic. Agnieszka Kacała i ks. mgr-lic. Andrzej Fober.

Prelegenci ukazali plejadę współczesnej chrystologii ukazując takich teologów jak: Hans Urs von Balthasar, Orygenes, Bruno Forte, Gerard O'Collins, Salvador Pie y Ninot, Heinrich Fries, Jürgen Moltmann, Paweł Evdokimow, Kallistos Ware, Paweł Florenski i kard. Joseph Ratzinger/Benedykt XVI, oraz koncepcję chrystologii personalistycznej integralnej. Autorzy poszczególnych wykładów przedstawili poszczególnych twórców i ich chrystologie, które nie były jedynie wynikiem spekulacji naukowych, ale stały się owocem wiary, własnego powołania, wrażliwości na człowieka cierpiącego, potrzebującego, były efektem przemyśleń dotyczących historii zbawienia, istotnych wydarzeń w ekonomii zbawczej (wcielenia, Eucharystii, Paschy, zmartwychwstania, czy wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa), naśladowania Chrystusa w codziennym życiu chrześcijańskim, które styka się ze światem zatracającym zdrowy rozsądek i reprezentującym upadłą etykę, bądź też były efektem niekiedy własnego tragicznego losu. Ze wszystkich przedłożeń przebijał się wyraźny obraz Jezusa Chrystusa, który jest Jednorodzonym Synem Ojca, Zbawicielem Panem dziejów, Panem Kościoła, wzorem życia chrześcijańskiego i nieustanną inspiracją w refleksji teologicznej.