logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

„Weselcie się już, zastępy Aniołów, w niebie:
weselcie się, słudzy Boga.
Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie,
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.
Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem,
a oświecona jasnością Króla wieków,
poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!"
Orędzie Paschalne

Niech radość ze Zmartwychwstania Chrystusa opromieni nasze życie i udziela się tym, którzy nie wierzą, że Chrystus jest jedynym dawcą życia wiecznego.

Głębokie przeżycie Świąt Wielkanocnych niech będzie źródłem optymizmu i ma coraz wyraźniejszy wpływ na codzienne sprawy.

Błogosławionych Świąt!

Ks. prof. Waldemar Irek
Rektor PWT