logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Ks. prof. Marian Rusecki doktorem honoris causa

Najwybitniejszemu polskiemu teologowi fundamentaliście, twórcy polskiej szkoły teologii fundamentalnej i teologii religii, pokornemu wychowawcy nowego pokolenia teologów – ks. prof. Marianowi Ruseckiemu – wręczono tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Środowisko akademickie Papieskiego Wydziału Teologicznego gromadzi się dziś wokół osoby ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego, uznając jego wybitne osiągnięcia w zakresie teologii fundamentalnej, które są znane i cenione nie tylko w środowiskach naukowych Polski, ale także poza jej granicami – mówił podczas uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa Rektor PWT, ks. prof. dr hab. Waldemar Irek.

Sam wyróżniony, ks. prof. Marian Rusecki, nie krył swojego wzruszenia i onieśmielenia. Wśród składających gratulacje byli bowiem przedstawiciele uczelni wyższych z całego kraju, także z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz delegacja z Janowa Lubelskiego – rodzinnej miejscowości ks. Profesora. Wielu przybyłych gości wspominało swoje spotkania z ks. prof. Ruseckim oraz lata spędzone na KUL-u.

Dyplom pamiątkowy z okazji nadania doktoratu honoris causa wręczyli wspólnie ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski i zarazem Wielki Kanclerz PWT oraz ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, Rektor Wydziału. Widnieje na nim napis łaciński, jednak na życzenie ks. prof. Ruseckiego treść odczytano po polsku. Senat Uczelni podkreślił, że Wyróżniony jest:

- sługą mądrości, który ukochał myślenie, dociekającym i głoszącym prawdę Bożą w pracy naukowej, kroczącym intelektualną drogą ku Bogu, poszukiwaczem naukowych argumentów uwiarygodniających chrześcijaństwo;

- aktywnym popularyzatorem teologii zabiegającym o jej godne miejsce pośród nauk;

- uczonym wielkiego formatu postrzegającym personalistycznie Objawienie jako osobowy i zbawczy dialog Boga z człowiekiem;

- najwybitniejszym polskim teologiem fundamentalistą, twórcą polskiej szkoły teologii fundamentalnej i teologii religii, porządkującym od strony naukowej teologię fundamentalną, badaczem genezy religii;

- pokornym wychowawcą nowego pokolenia teologów, nauczycielem wymagającym ukazującym wartość poznania naukowego, cenionym dydaktykiem oraz człowiekiem rzetelnej i sumiennej pracy

Głębia chrześcijaństwa tkwi w tym, że może ono inspirować twórczo człowieka we wszystkich dziedzinach oraz dodawać sił do realizacji wszystkich jego zamierzeń – mówił w swoim wykładzie, wygłoszonym podczas uroczystości, ks. prof. Rusecki. Podkreślił także, że chrześcijaństwa nie należy się wstydzić.

Wyróżnienie poprzedziło posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, któremu przez lata przewodził, wprowadzając teologię do grona PAN, nowy Doktor Honorowy PWT.

MP

images/rusecki/rusecki_1d.jpgimages/rusecki/rusecki_2d.jpgimages/rusecki/rusecki_3d.jpgimages/rusecki/rusecki_4d.jpgimages/rusecki/rusecki_5d.jpgimages/rusecki/rusecki_6d.jpgimages/rusecki/rusecki_7d.jpgimages/rusecki/rusecki_8d.jpgimages/rusecki/rusecki_9d.jpgimages/rusecki/rusecki_10d.jpgimages/rusecki/rusecki_11d.jpgimages/rusecki/rusecki_12d.jpgimages/rusecki/rusecki_13d.jpgimages/rusecki/rusecki_14d.jpgimages/rusecki/rusecki_15d.jpgimages/rusecki/rusecki_16d.jpgimages/rusecki/rusecki_17d.jpgimages/rusecki/rusecki_18d.jpgimages/rusecki/rusecki_19d.jpgimages/rusecki/rusecki_20d.jpgimages/rusecki/rusecki_21d.jpgimages/rusecki/rusecki_22d.jpgimages/rusecki/rusecki_23d.jpgimages/rusecki/rusecki_24d.jpgimages/rusecki/rusecki_25d.jpgimages/rusecki/rusecki_26d.jpgimages/rusecki/rusecki_27d.jpgimages/rusecki/rusecki_28d.jpgimages/rusecki/rusecki_29d.jpgimages/rusecki/rusecki_30d.jpg