logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

„Zadania ewangelizacyjne diecezji i parafii”

Katedra Nowej Ewangelizacji PWT, w ramach przygotowań do synodu biskupów, 15 maja br. organizuje sympozjum naukowe poświęcone zagadnieniu nowej ewangelizacji. Zostaną na nim poruszone m.in. kwestie biblijnych korzeni ewangelizacji oraz udziału w tym dziele osób niepełnosprawnych.

Nowa ewangelizacja to obecnie jedno z najważniejszych narzędzi Kościoła w budowaniu wspólnoty wierzących. Tematowi temu poświęcone będzie najbliższe Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które odbędzie się od 7 do 28 października 2012 r. W auli PWT 15 maja w tematykę nowej ewangelizacji wprowadzać będą prelegenci z Wrocławia, Legnicy, Lublina oraz Kielc.

W części pierwszej sympozjum (9:30 – 11:10) uczestniczą wszyscy studenci studiów doktoranckich i magisterskich PWT. W drugiej części spotkania (11:30-12:45) uczestniczą studenci studiów doktoranckich PWT.

MP