logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Uroczystości Jubileuszowe

Kapłani, siostry zakonne, klerycy, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządów lokalnych, liczni współpracownicy i przyjaciele ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka przybyli 24 maja br. do kaplicy seminaryjnej, by wspólnie świętować 30. rocznicę święceń kapłańskich Rektora PWT.

Uroczystości rozpoczęła Msza św., w której dziękowano za dar powołania i przeżywanego Jubileuszu. Modlono się także w intencji wszystkich kapłanów, którzy wraz z Księdzem Rektorem obchodzą 30-lecie święceń prezbiteratu.

Nie zabrakło również bezpośrednich odniesień do święceń i Mszy prymicyjnej sprzed 30 lat. Homilię, podobnie jak podczas Prymicji ks. Rektora, wygłosił ks. prof. Jan Krucina. Infułat przybliżył zebranym kapłańską drogę Jubilata, wskazując na jego aktywną i oddaną posługę w Kościele. We Mszy św. uczestniczył również kard. Henryk Gulbinowicz, który 30 lat temu w katedrze wrocławskiej udzielał święceń prezbiteratu wychowankom MWSD. W imieniu wszystkich ówczesnych neoprezbiterów ks. prof. Waldemar Irek podziękował Kardynałowi, wręczając Eminencji bukiet z 30 róż.

Dziękując wszystkim przybyłym za obecność i modlitwę, Jubilat wspominał, jak wielką rolę w jego życiu, odkrywaniu i kształtowaniu powołania, odegrała rodzina i parafia, przykład wiary rodziców i oławskich kapłanów.

MP

(fot. Tomasz Lewandowski)

images/zyczeniaPWT_0d.jpgimages/zyczeniaPWT_1d.jpgimages/zyczeniaPWT_2d.jpgimages/zyczeniaPWT_3d.jpg