logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

NOWOŚĆ NA PWT!

Ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów w ramach zajęć dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego!

Dla wszystkich chętnych podwoje otwiera FILOZOFIA.

Arystoteles mawiał, że „u początku filozofii stoi zadziwienie". Od nowego roku akademickiego (2012/13) każdy, kto podejmie wyzwanie, ma szansę poczuć to, czego doświadczał Arystoteles i inni wybitni filozofowie na przestrzeni wieków.

W naszym autorskim programie studiów filozoficznych znalazły się między innymi przedmioty takie, jak: historia filozofii, filozofia języka, filozofia umysłu, teoria poznania, etyka, filozofia społeczno- polityczna, religioznawstwo i psychologia.

Absolwenci FILOZOFII na PWT otrzymają narzędzia do mądrościowego rozumienia świata, człowieka i tworzonej przez niego kultury we wszystkich istotnych jej wymiarach – nauce, sztuce, moralności i religii.

Szczegółowe informacje na temat nowego kierunku studiów dostępne są w zakładce FILOZOFIA.

Zapraszamy!