logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Polscy Biskupi obradują w auli PWT

358. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski rozpoczęło się we Wrocławiu. W dniach 21-23 czerwca biskupi będą rozmawiać m.in. o podpisaniu Orędzia do Narodów Rosji i Polski, katechezie w szkole, a także propozycjach dotyczących nadchodzącego Roku Wiary. Miejscem obrad jest aula Papieskiego Wydziału Teologicznego.

Zebranych powitał gospodarz miejsca – metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski. Wyraził radość ze spotkania Episkopatu we Wrocławiu, po raz drugi w czasie jego posługi metropolity. Zaprezentował on diecezję, przypomniał, że z tego miasta pochodzi św. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein. Zapowiedział też poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę biblioteki im. Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Biskupi dokonają tego dziś o godz. 18.30. Biskupów powitał również prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Jednym z głównych tematów rozpoczynającego się Zebrania Plenarnego jest kwestia pojednania polsko-rosyjskiego i Orędzia do Narodów Rosji i Polski, które zostanie podpisane w sierpniu br. przez patriarchę Cyryla i przewodniczącego Episkopatu Polski. Arcybiskup Michalik podkreślił, że orędzie to „ma być wyrazem naszego szczerego otwarcia wobec Narodu Rosyjskiego i wolą nowego spojrzenia na przyszłą naszą relację wobec Rosji i tamtejszej Cerkwi Prawosławnej". Przewodniczący Episkopatu dodał, że osobiście poinformował Ojca Świętego Benedykta XVI o projekcie tego dokumentu i prowadzonego dialogu.

W trakcie zebrania plenarnego bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Wychowania, omówi kwestie związane z katechezą w szkole i statusem religii i etyki w ramowym planie nauczania. Będzie także mowa o propozycjach Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży na rozpoczynający się w październiku w Kościele powszechnym Rok Wiary.

Biskupi będą też rozmawiać m.in. o sprawach związanych z Caritas Polska. Arcybiskup Michalik podkreślił, że „charytatywna działalność Kościoła stanowi część istotną jego posłannictwa, realizowaną od czasów Chrystusowych".

Przewodniczący Episkopatu mówił też w słowie wprowadzającym w obrady o potrzebie głębszej recepcji dokumentu społecznego Episkopatu. „Chodzi o wychowanie narodu do dobra wspólnego, co jest niemożliwe bez zdrowej, odważnej, a także obiektywnej oceny aktualnej sytuacji społecznej" – zaznaczył.

Biskupi dokonają wyborów do gremiów Episkopatu, przedyskutują zagadnienia prawne, omówią projekty listów pasterskich.

Do jubileuszu 50-lecia kapłaństwa abp. Mariana Gołębiewskiego, który stał się okazją do spotkania Episkopatu we Wrocławiu, nawiązał abp Józef Michalik w przemówieniu otwierającym obrady. Biskupi będą dziękować Panu Bogu wraz z Jubilatem podczas sobotniej Mszy św. „Już dziś składamy gratulacje i życzenia Bożych łask i podziękowanie za jego prace w ramach Konferencji Episkopatu, a także za gościnę ofiarowaną w tych dniach" – mówił przewodniczący Konferencji.

Obrady biskupów zakończą się jutro. W sobotę w archikatedrze wrocławskiej o godz. 10.00 Jubilat wraz z Episkopatem Polski będzie dziękował za 50 lat służby kapłańskiej. Homilię wygłosi prymas Polski abp Józef Kowalczyk.

Źródło: Biuro Prasowe KEP

Fot.: MP

images/kep_2d.jpgimages/kep_3d.jpgimages/kep_4d.jpgimages/kep_5d.jpg