logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

PWT - centrum spotkań interdyscyplinarnych

W Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 20 czerwca, zainaugurowano działalność Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych. W jego skład wchodzą pracownicy naukowi, przedstawiciele środowiska akademickiego Wrocławia. Towarzystwo jest jednym z trzech filarów Inicjatywy Akademickiej „Fides et ratio".

Do TSI należą osoby profesjonalnie zajmujące się pracą naukową, chcące dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami na płaszczyźnie interdyscyplinarnej. Zamknięte spotkania członków TSI będą się odbywać raz na dwa miesiące, a ich efekty będą prezentowane m.in. w publikacjach oraz będą inspiracją dla cyklu wykładów „Areopag na Wyspie". Więcej informacji: www.fides-ratio.pl

Tego samego dnia odbył się również ostatni w tym roku akademickim wykład organizowany przez „Fides et ratio". Temat „Ojcowie Kościoła czytają Księgę Rodzaju" zaprezentował zebranym bp prof. Andrzej Siemieniewski. Kolejne spotkanie już 24 października o godz. 19:00 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

MP

images/fides6/fides_2m.jpgimages/fides6/fides_3m.jpgimages/fides6/fides_4m.jpgimages/fides6/fides_5m.jpgimages/fides6/fides_6m.jpgimages/fides6/fides_7m.jpgimages/fides6/fides_8m.jpgimages/fides6/fides_9m.jpgimages/fides6/fides_10m.jpgimages/fides6/fides_11m.jpgimages/fides6/fides_12m.jpgimages/fides6/fides_13m.jpg