Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Slide background
Slide background

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Slide background

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

Powstanie Biblioteka Archidiecezji Wrocławskiej

W pobliżu auli PWT powstanie gmach Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej. Poświęcenia kamienia węgielnego pod jego budowę dokonali 21 czerwca biskupi pilscy, zebrani na sesji plenarnej KEP we Wrocławiu

„Na chwałę Bożą i pożytek ludzi" – te słowa widnieją w akcie erekcyjnym wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej. W uroczystości uczestniczyli wszyscy biskupi zgromadzeni na obradach plenarnych we Wrocławiu.

Gmach Biblioteki Archidiecezji Wrocławskiej będzie służył studentom Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego, Papieskiego Wydziału Teologicznego i mieszkańcom Wrocławia. Powstanie ona obok nowej auli PWT, na wzgórzu, gdzie przed wojną mieścił się Alumnat, czyli mieszkanie kleryków. Budowa potrwa trzy lata, gmach biblioteki zostanie otwarty w 2015 roku.

Pod aktem erekcyjnym podpisy złożyli nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik, metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, kard. Henryk Gulbinowicz, a także prezes firmy odpowiedzialnej za budowę gmachu.

Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się w obecności Konferencji Episkopatu Polski, biorącej udział w 358. Zebraniu Plenarnym we Wrocławiu.

źródło: Biuro Prasowe KEP
fot.: RK

images/stories/kamien_2d.jpgimages/stories/kamien_3d.jpgimages/stories/kamien_4d.jpgimages/stories/kamien_5d.jpgimages/stories/kamien_6d.jpgimages/stories/kamien_7d.jpg