logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rok akademicki 2011/2012

Życzenia Rektora

Z okazji przypadającej w tych dniach 50. rocznicy święceń kapłańskich J.E. abp Mariana Gołębiewskiego pragnę życzyć, by dobry Bóg wynagradzał wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy – jako Wydział i jako Archidiecezja – poprzez kapłańskie dłonie Jubilata. Niech hojnie błogosławi, zachowa w zdrowiu oraz dodaje sił do dalszej posługi naukowej i duszpasterskiej; do ukazywania właściwego kierunku życia z Chrystusem i dla Chrystusa.

W imieniu środowiska naukowego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Irek

Rektor PWT

Początek według Ojców Kościoła

Inicjatywa Akademicka „Fides et ratio" zaprasza na kolejny, ostatni w tym roku akademickim wykład z cyklu „Jaki początek?". W środę, 20 czerwca, wykład pt. „Ojcowie Kościoła czytają Księgę Rodzaju" wygłosi bp prof. Andrzej Siemieniewski. Wykład odbędzie się wyjątkowo w gmachu Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (pl. Katedralny 14, III piętro).

Pierwsi absolwenci UTW

Blisko 160 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. bł. Jana Pawła II przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu zakończyło 9 czerwca br. trzyletni cykl wykładów. Absolwenci uzyskali tym samym dyplomy potwierdzające ukończenie UTW.

Czytaj więcej

Zakończenie roku akademickiego na UTW

Plan uroczystości zakończenia roku akademickiego na UTW w dniu 9 czerwca 2012 r.

 1. Msza św. w Archikatedrze Wrocławskiej
  - godz. 9.30 (przewodniczy J. M. Rektor PWT - Ks. Prof. Waldemar Irek)
 2. Aula PWT - godz. 10.30
  • Rozpoczęcie spotkania i powitanie gości przez Dyrektora UTW Księdza Dra Henryka Szelocha
  • Przemówienie Księdza Arcybiskupa
  • Wykład Księdza Dra Grzegorza Sokołowskiego, Sekretarza Generalnego PWT we Wrocławiu
  • Występ artystyczny
  • Rozdanie dyplomów ukończenia studiów absolwentom UTW (J. M. Ks. Rektor, Ks. Dyrektor)
  • Podziękowania - Samorząd Uczelniany
  • Poczęstunek
  • Zakończenie spotkania - Ks. Dyrektor UTW

Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych

18 kwietnia 2012 roku grupa pracowników czterech wrocławskich uczelni wyższych (Papieski Wydział Teologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny) założyła Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych przy PWT we Wrocławiu. Celem TSI są studia interdyscyplinarne wybranych zagadnień, którymi zajmuje się nauka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji: rozum – wiara (nauka – religia).

Czytaj więcej

Współpraca PWT z Katolickim Uniwersytetem we Lwowie

We wrocławskim Ratuszu, z inicjatywy Prezydenta Miasta, Rafała Dutkiewicza, odbyło się 27 maja spotkanie z okazji Synodu Stałego Biskupów Kościoła Greckokatolickiego. W spotkaniu z Dostojnymi Hierarchami, na czele z Patriarchą Svietoslavem, Zwierzchnikiem UKGK – uczestniczył JE abp prof. Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski oraz Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. Waldemar Irek.

Czytaj więcej

Astronomiczne „Fides et ratio”

O ciemnych sprawach Wszechświata opowiadał podczas kolejnego wykładu w ramach cyklu „Jaki początek?", zorganizowanego przez Inicjatywę Akademicką „Fides et ratio", dr Paweł Preś z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj więcej