logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko - Rektorem

Decyzją Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego 10 października br. nowym Rektorem Uczelni wybrano ks. prof. PWT dr. hab. Andrzeja Tomko. Ksiądz Profesor będzie pełnił tę funkcję od momentu zatwierdzenia jego kandydatury przez Stolicę Apostolską.

Jego kadencja będzie trwała dwa lata, gdyż stanowi kontynuację poprzedniej, śp. ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka (przerwaną nagłą śmiercią ks. Rektora 13 sierpnia br.).

Życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej oraz bł. Jana Pawła II w pracy naukowej, organizacyjnej i duszpasterskiej!

Życiorys

Ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko urodził się 8 stycznia 1965 r. w Kłodzku, jako syn Jana i Doroty z d. Fijałka. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie w 1983 r. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w 1989 r., a święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Henryka kard. Gulbinowicza. Pracował duszpastersko jako wikariusz w Świdnicy, a następnie podjął studia specjalistyczne z pedagogiki rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był prefektem w seminarium wrocławskim, a następnie sekretarzem PWT we Wrocławiu.

27 czerwca 2005 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Możliwość zastosowania zasady pomocniczości w Kościele na przykładzie działalności Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin we Wrocławiu po Soborze Watykańskim II". Rada Wydziału PWT nadała ks. Andrzejowi stopień naukowy doktora nauk teologicznych (pedagogika rodziny). 4 czerwca 2007 r. został wybrany prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 1 września 2010 r. rozpoczął drugą kadencję jako prorektor ds. organizacyjnych.

26 czerwca 2012 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a 1 października 2012 r. tytuł profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego. Podczas 359. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (2-3.10.2012 r.) ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko został wybrany na konsultora Rady Naukowej KEP.


images/inauguracja2012/inauguracja2012_06d.jpgimages/inauguracja2012/inauguracja2012_28d.jpgimages/inauguracja2012/inauguracja2012_31d.jpg