logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Zaproszenie na konferencję

plakat_konf0811d

Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
W 40. Rocznicę wydania konstytucji Pawła VI Episcoporum Poloniae Coetus 28 VI 1972 r.
8 listopada 2012 r.

Program Konferencji

 • Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
  • 9.00-9.15
   Otwarcie konferencji
   Abp Marian Gołębiewski, metropolita Wrocławski
   Ks. dr hab. Andrzej Tomko, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
   Prof. Rościsław Żerelik, Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
   Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość"
    
  • 9.15 – 9.20
   ks. prof. Michał Piela, Katedra historii Kościoła na Śląsku – Wprowadzenie do konferencji
    
  • 9.20 – 9.40
   Bp prof. Jan Kopiec, Relacje Państwo – Kościół w Polsce w latach 1945-1989.
    
  • 9.40 – 10.00
   Prof. Jerzy Pietrzak, Rola Prymasa Hlonda w ustanowieniu polskiej administracji kościelnej na ziemiach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej.
    
  • 10.00 – 10.20
   Prof. Jan Żaryn, Znaczenie Prymasa Stefana Wyszyńskiego dla Ziem Zachodnich.
    
  • 10.20 – 10.40
   Ks. Prof. Józef Pater, Karol Milik jako Administrator Apostolski Dolnego Śląska.
    
  • 10.40 – 11.00
   Marek Mutor, Wkład Kardynała Bolesława Kominka w ustanowienie stałej administracji Kościelnej na Ziemiach Zachodnich.
    
  • 11.00 – 11.30
   Przerwa kawowa
    
  • 11.30 – 11.50
   Ks. Prof. Jerzy Myszor, Granice diecezji wrocławskiej – aspekt polityczny.
    
  • 11.50 – 12.10
   Dr Andrzej Grajewski, Bulla Episcoporum Poloniae coetus jako element polityki wschodniej Watykanu.
    
  • 12.10 – 12.30
   Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Kwestia stabilizacji administracji kościelnej na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej w polityce niemieckiej.
    
  • 12.30 – 12.50
   Dr Robert Żurek, Stosunek Episkopatu Niemiec do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich.
    
  • 12.50 – 13.10
   Dr Wojciech Kucharski, Stabilizacja polskiego Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle materiałów polskiej ambasady we Włoszech z lata 1945-1972.
    
  • 13.10 – 13.40
   Dyskusja
    
  • 13.40 – 15.00
   Przerwa obiadowa


 • Aula Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
  • 15. 30 – 15.50
   Prof. Grzegorz Strauchold, Także „nasz" Pan Bóg mieszka na tej ziemi. Obraz demograficzny ziem inkorporowanych w publicystyce katolickiej lat 40. XX w.
    
  • 15.50 – 16.10
   Dr hab. Kazimiera Jaworska, Komisja Episkopatu Polski do spraw Ziem Zachodnich i jej działania na rzecz zmiany statusu administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej.
    
  • 16.10 – 16.30
   Ks. Prof. Grzegorz Wejman, Znaczenie bulli papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus dla Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Środkowym Nadodrzu
    
  • 16.30 – 16.50
   Ks. Prof. Andrzej Kopiczko, Diecezja warmińska za rządów bpa Józefa Drzazgi (1965-1978)
    
  • 16.50 – 17.10
   Ks. Prof. Andrzej Hanich, Rozwój i stabilizacja struktury diecezjalnej Kościoła na Śląsku Opolskim (1945 - 1972)
    
  • 17.10 – 17.30
   Dr Norbert Wójtwoicz, Propaganda PAX dotycząca polskiej organizacji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych w świetle sprawy krypt. "Kaszub-2".
    
  • 17.30 – 17.50
   S. Dr Edyta Kołatan, Wpływ bulli Episcoporum Poloniae Coetus na żeńskie Zgromadzenia zakonne na Dolnym Śląsku.
    
  • 17.50 – 18.20
   Dyskusja
    
  • 18.20
   Podsumowanie obrad