logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

PWT także w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Na Jasnej Górze, 2 maja br., abp Marian Gołębiewski metropolita wrocławski i bp Stefan Regmunt ordynariusz zielonogórsko-gorzowski podpisali porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu a Instytutem Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein w Zielonej Górze.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Metropolitą Wrocławskim a Biskupem Zielonogórsko-gorzowskim od nowego roku akademickiego (2013/14) pięcioletnie, jednolite studia magisterskie w zakresie teologii będą prowadzone w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein w Zielonej Górze pod egidą wrocławskiego PWT. Do tej pory Instytut był sekcją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tym samym do czterech diecezji zwiększa się obszar, który nauczaniem teologii obejmuje nasza teologiczna Wszechnica. Obecnie studia teologiczne w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu prowadzone są w diecezjach: wrocławskiej, legnickiej i świdnickiej.

MW
(fot. Monika Zaremba)