logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Uczelnia otwarta na młodych

Na takie miano z pewnością zasłużył Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Trzy edycje "Drzwi Otwartych" oraz inne okolicznościowe wydarzenia, podczas których mury teologicznej Alma Mater odwiedziło ponad 200 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dowodzą, że Uczelnia coraz bardziej otwiera się na młodzież.

Organizatorzy "Drzwi Otwartych 2013", którymi było Biuro Promocji PWT wraz z Inicjatywą Akademicką "Fides et Ratio" oraz Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, z serca dziękują wszystkim, którzy mieli swój udział w przygotowaniu i realizacji programu tego wydarzenia. Dobre ziarno zostało zasiane, prośmy Tego, który daje wzrost, by przyniosło obfity plon.

MK/MW