logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Za nami finał!

Dobiegł końca dwudniowy finał XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Ostateczne eliminacje odbyły się 3 i 4 czerwca 2013, w Niepokalanowie. Wzięło w nich udział 125 uczestników, wyłonionych spośród 30 tys. wszystkich biorących udział w Konkursie. Zwycięzcy otrzymali m.in. indeksy na studia. Po raz pierwszy w puli nagród znalazły się również indeksy PWT we Wrocławiu.

Na dwudniowy finał, złożyła się część pisemna, do której uczestnicy przystąpili w poniedziałek oraz część ustna, do której zgodnie z regulaminem, mogło zakwalifikować się siedem osób, z najwyższym wynikiem uzyskanym w teście. Dla młodzieży i opiekunów przygotowano nabożeństwo Bożego Słowa, zwiedzanie Niepokalanowa z przewodnikiem oraz koncert katolickiego zespołu ewangelizacyjnego „Testimonium".

We wtorek 4 czerwca, w drugim dniu finału, wszyscy wzięli udział w uroczystej Mszy św., sprawowanej przez kapłanów związanych z Konkursem, pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka z diec. warszawsko-praskiej. Po Eucharystii, rozpoczęła się ostateczna rozgrywka finałowa.

Finaliści musieli m.in. wiedzieć jaką funkcję pełnił Erast, którego św. Paweł wymienia w zakończeniu Listu do Rzymian (Rz 16-23) oraz wymienić pięć zwierząt, które Abram przygotował do zawarcia przymierza z Bogiem (Rdz 47, 27-48, 22 i przyp.). Na te i wiele innych pytań, udało się uczestnikom odpowiedzieć niemal bezbłędnie. Ostatecznie, po wykorzystaniu 4 zestawów pytań, udało się wyłonić zwycięzców:

MIEJSCE I: Tomasz Janiak z diecezji włocławskiej

MIEJSCE II: Aleksandra Kozerska z diecezji radomskiej

MIEJSCE III: Katarzyna Kurek z diecezji bielsko-żywieckiej

Dla zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu przygotowano nagrody, a wśród nich indeksy na uczelnie wyższe, pielgrzymki zagraniczne, tablety (dla katechetów) i upominki książkowe.

Pozostałe miejsca w tegorocznym finale przypadły:

MIEJSCE IV: Jakub Dzierżak z diecezji rzeszowskiej

MIEJSCE V:  Michał Jedynak z diecezji kieleckiej oraz Natalia Mazurkiewicz z archidiecezji katowickiej

MIEJSCE VI: Katarzyna Gwóźdź z diecezji kieleckiej

Gratulujemy!

www.okwb.pl

fot. P. Jankowiak