logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Komunia i świadectwo

„Kościół na Bliskim Wschodzie, który od zarania wiary chrześcijańskiej pielgrzymuje na tej błogosławionej ziemi, dziś nadal mężnie kontynuuje swoje świadectwo, które jest owocem życia w komunii z Bogiem i bliźnim” – tak rozpoczyna się posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Medio Oriente”. Jej treści oraz złożonej teraźniejszości Kościoła na Bliskim Wschodzie poświęcona była sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Egzegezy Nowego Testamentu. Miała ona miejsce 23 kwietnia br. w auli PWT i skupiła głosy biblistów z wielu środowisk naukowych pod wspólnym tytułem „Na pielgrzymim szlaku jedności”. W dziale Multimedia/Wykłady udostępniamy zapis audio wygłoszonych wówczas prelekcji. Zapraszamy!