logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Ambasada pracodawców na PWT

Ambasada pracodawców PWT Wrocław

Ambasada pracodawców na PWT - tak można nazwać Biura Karier, tworzone na poszczególnych Uczelniach. Wczoraj (12 czerwca) postawiono pierwsze kroki na drodze ku utworzeniu takiej "ambasady" również na Papieskim Wydziale Teologicznym. Podpisane dokumenty o współpracy między PWT a Miastem Wrocław, Uniwersytetem Ekonomicznym, Dolnośląskim Forum HR i AG Test HR mają pomóc naszym absolwentom w odnajdywaniu się na rynku pracy.

W Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu podpisano dwa listy intencyjne w sprawie pomocy absolwentom Uczelni. Pierwszy z nich mówi o współpracy pomiędzy PWT a Miastem Wrocław. Drugi dotyczy współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego pomiędzy PWT a Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Dolnośląskim Forum HR i AG Test HR. Papieski Wydział Teologiczny zdecydował się na tego rodzaju współpracę, by wyjść naprzeciw potrzebom studentów. Pierwszym krokiem ku temu była poszerzona oferta kształcenia. Kolejnym jest umożliwienie korzystania z pomocy w dalszym rozwoju zawodowym już po opuszczeniu murów Uczelni. Podpisane dokumenty są również elementem integrującym wrocławskie środowisko akademickie.

List podpisany przez Prezydenta Rafała Dutkiewicza zakłada informowanie Uczelni o najnowszych trendach na wrocławskim rynku pracy z uwzględnieniem możliwości zatrudnienia i stażu dla absolwentów PWT. Partnerem PWT w wyżej wymienionych działaniach z ramienia miasta będzie Wrocławskie Centrum Akademickie, na czele z prof. Tadeuszem Lutym, pełnomocnikiem prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi. Sygnatariusze drugiego listu również zobowiązali się do tego rodzaju współpracy z uwzględnieniem dodatkowo fachowej pomocy w utworzenia z czasem w strukturach administracyjnych PWT Biura Karier. Do tego czasu w zakresie poradnictwa zawodowego PWT będzie korzystało z pomocy Biura Karier UE oraz struktur Dolnośląskiego Forum HR i AG Test HR.

W konferencji prasowej zorganizowanej z okazji podpisania listów udział wzięli:

  • JM Rektor PWT, ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko


  • JM Rektor UE, prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz


  • prof. dr hab. Tadeusz Luty, pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi


  • Ałła Witwicka-Dudek, Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Ekonomicznego


  • Maciej Litwin, Wrocławskie Centrum Akademickie


  • Janusz Dziewit, Dolnośląskie Forum HR


  • ks. dr Bartosz Barczyszyn, Dyrektor Administracyjny PWT


images/ambasada_pwt_1d.jpgimages/ambasada_pwt_2d.jpgimages/ambasada_pwt_4d.jpg

MW/MK

Fot.: kl. Kamil Cieliński