logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Źródło i szczyt

„Liturgia (...) jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc" (KL 10). Takimi słowami określił liturgię Sobór Watykański II w ogłoszonej 50 lat temu Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Jak wygląda dziś, z perspektywy półwiecza, zapoczątkowana wówczas reforma liturgii? Jakie stwarza zagrożenia i jakie daje możliwości? Grono wybitnych liturgistów polskich skupionych wokół tematu "Blaski i cienie reformy liturgicznej" debatowało w ramach sympozjum naukowego, jakie 30 kwietnia br. miało miejsce w auli PWT. W dziale Multimedia/Wykłady udostępniamy zapis audio wygłoszonych wówczas referatów. Zapraszamy!