logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Zakończenie roku akademickiego

Trzeba sięgnąć do korzeni i zobaczyć siebie jako tych, którzy kontynuują, którzy niosą w przyszłość ten olbrzymi dorobek i to dziedzictwo i tę kulturę, którą tworzył Kościół – powiedział podczas pierwszego oficjalnego spotkania ze społecznością Papieskiego Wydziału Teologicznego abp Józef Kupny, Wielki Kanclerz PWT. W relacji filmowej z zakończenia roku akademickiego na PWT zamieszczamy całość przemówienia ks. Arcybiskupa oraz jego refleksje na temat Uczelni.

25 czerwca w auli PWT społeczność Uczelni dziękowała Panu Bogu i sobie nawzajem za kolejny rok pracy, nauki i formacji. Życzymy sobie odpoczynku, bo był to bardzo pracowity rok akademicki, rok pomysłów. Na pewno nie straciliśmy i nie zmarnowaliśmy czasu – podkreślał Ksiądz Rektor prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego to tradycyjnie już okazja do nominacji oraz wręczenia dyplomów potwierdzających nadanie stopni naukowych. Z rąk Metropolity Wrocławskiego dokumenty potwierdzające nadanie tytułu profesora tytularnego odebrali: o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki oraz ks. prof. dr hab. Józef Pater. Abp Kupny wręczył również nominacje na kierowników i adiunktów Katedr przynależących do struktur Uczelni.

Uroczystym aktem dokonanym przez poszczególnych promotorów do grona doktorów nauk teologicznych dołączyło siedem osób: p. dr Grażyna Brędkowska, p. dr Jolanta Orzechowska, ks. dr Cezary Chwilczyński, ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS, ks. dr Tadeusz Kulczyk, ks. dr Zbigniew Orda oraz ks. dr Andrzej Piela. Wśród tegorocznych absolwentów PWT znalazło się także 16 licencjuszy rzymskich oraz 33 magistrów. Studia podyplomowe różnych specjalizacji ukończyło 41 osób.

MW/MK

images/zakonczenie2013/zakonczenie2013_1.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_2.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_3.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_4.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_5.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_6.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_7.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_8.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_9.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_10.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_11.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_12.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_13.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_14.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_15.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_16.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_17.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_18.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_19.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_20.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_21.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_22.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_23.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_24.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_25.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_26.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_27.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_28.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_29.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_30.jpgimages/zakonczenie2013/zakonczenie2013_31.jpg