logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rocznica śmierci śp. ks. prof. Waldemara Irka

Mija rok od nagłej śmierci Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. dr. hab. Waldemara Irka. Chciejmy w tych dniach polecać miłosiernemu Bogu duszę śp. Księdza Profesora.

 

Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, wybitny teolog pastoralista, działający na rzecz integracji wrocławskiego środowiska akademickiego, odszedł do Pana 13 sierpnia 2012 r. w wieku 55 lat, w 30 roku kapłaństwa. Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego został pochowany w rodzinnym grobowcu na starym cmentarzu w Oławie.

Requiem aeternam dona ei Domine!

MW/MK