logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rok akademicki 2012/2013

Święto Wrocławia 2013

Abp Józef Kupny przewodniczył Mszy św. z okazji Święta Wrocławia, sprawowanej we wrocławskiej katedrze w uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca. Homilię podczas tej Mszy św. wygłosił ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W dziale Multimedia/Wydarzenia zamieszczamy zapis audio tej homilii. Zapraszamy!

Źródło i szczyt

„Liturgia (...) jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc" (KL 10). Takimi słowami określił liturgię Sobór Watykański II w ogłoszonej 50 lat temu Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. Jak wygląda dziś, z perspektywy półwiecza, zapoczątkowana wówczas reforma liturgii? Jakie stwarza zagrożenia i jakie daje możliwości? Grono wybitnych liturgistów polskich skupionych wokół tematu "Blaski i cienie reformy liturgicznej" debatowało w ramach sympozjum naukowego, jakie 30 kwietnia br. miało miejsce w auli PWT. W dziale Multimedia/Wykłady udostępniamy zapis audio wygłoszonych wówczas referatów. Zapraszamy!

Ingres Metropolity Wrocławskiego

Uroczystości ingresowe, które 16 czerwca br. odbyły się we Wrocławiu zainaugurowały posługę abp. Józefa Kupnego na Dolnym Śląsku. Abp Kupny jest 59. biskupem wrocławskim i 5. Wielkim Kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Genetyk o zapłodnieniu in vitro

Towarzystwo Studiów Interdyscyplinarnych przy PWT we Wrocławiu 12 czerwca zakończyło kolejny rok swojej działalności otwartym wykładem prof. Stanisława Cebrata (UWr) pt.: "Zapłodnienie in vitro – obojętne dla biologii człowieka?". Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać stanowisko genetyka w kwestii metody wspomaganego rozrodu.

Czytaj więcej

Pożegnanie o. Leszka Gólczyńskiego SSCC

Gorącymi życzeniami i zapewnieniem o pamięci modlitewnej wspólnota akademicka Papieskiego Wydziału Teologicznego pożegnała 13 czerwca br. o. Leszka Gólczyńskiego SSCC. Od 1 lipca o. Leszek obejmie funkcję proboszcza w jednej z poznańskich parafii.

Czytaj więcej

Ambasada pracodawców na PWT

Ambasada pracodawców PWT Wrocław

Ambasada pracodawców na PWT - tak można nazwać Biura Karier, tworzone na poszczególnych Uczelniach. Wczoraj (12 czerwca) postawiono pierwsze kroki na drodze ku utworzeniu takiej "ambasady" również na Papieskim Wydziale Teologicznym. Podpisane dokumenty o współpracy między PWT a Miastem Wrocław, Uniwersytetem Ekonomicznym, Dolnośląskim Forum HR i AG Test HR mają pomóc naszym absolwentom w odnajdywaniu się na rynku pracy.

Czytaj więcej

Komunia i świadectwo

„Kościół na Bliskim Wschodzie, który od zarania wiary chrześcijańskiej pielgrzymuje na tej błogosławionej ziemi, dziś nadal mężnie kontynuuje swoje świadectwo, które jest owocem życia w komunii z Bogiem i bliźnim” – tak rozpoczyna się posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Medio Oriente”. Jej treści oraz złożonej teraźniejszości Kościoła na Bliskim Wschodzie poświęcona była sesja naukowa zorganizowana przez Katedrę Egzegezy Nowego Testamentu. Miała ona miejsce 23 kwietnia br. w auli PWT i skupiła głosy biblistów z wielu środowisk naukowych pod wspólnym tytułem „Na pielgrzymim szlaku jedności”. W dziale Multimedia/Wykłady udostępniamy zapis audio wygłoszonych wówczas prelekcji. Zapraszamy!