logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rok akademicki 2012/2013

Neoprezbiterzy 2013

17 diakonów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, 6 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy oraz 7 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy przyjęło 25 maja święcenia kapłańskie. Pamiętamy w modlitwie o neoprezbiterach, tegorocznych absolwentach Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Dlaczego Chrystus?

W dziale Multimedia/Wykłady jest już dostępne nagranie z ostatniego w tym roku akademickim spotkania w ramach cyklu "Wiara pod lupą" Inicjatywy Akademickiej „Fides et Ratio". 22 maja w auli PWT wykład pt. "Dlaczego Chrystus?" wygłosił bp prof. Andrzej Siemieniewski.

Uczelnia otwarta na młodych

Na takie miano z pewnością zasłużył Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Trzy edycje "Drzwi Otwartych" oraz inne okolicznościowe wydarzenia, podczas których mury teologicznej Alma Mater odwiedziło ponad 200 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, dowodzą, że Uczelnia coraz bardziej otwiera się na młodzież.

Czytaj więcej

Fides et Ratio Junior na PWT

Inicjatywa Akademicka Fides et Ratio zainaugurowała podczas "Drzwi otwartych na PWT" nowy filar swojej działalności. Tym razem jej adresatem była młodzież, jaka odwiedziła mury naszej Uczelni. Wygłoszone zostały trzy wykłady, które spotkały się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi.

Czytaj więcej

Nowy Metropolita Wrocławski

Bp Józef Kupny, dotychczasowy biskup pomocniczy Archidiecezji Katowickiej, otrzymał dziś nominację na Metropolitę Wrocławskiego. Bp Kupny zastąpi na tym stanowisku arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego.

Społeczność akademicka PWT zapewnia o modlitwie w intencji obu Hierarchów.

Czytaj więcej

Dar Profesorów PWT

Niezwykłą inicjatywę w trwającym Roku Wiary podjęła grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego, która postanowiła włączyć się czynnie w działania promocyjne Uczelni skierowane do młodzieży uczestniczącej w "Drzwiach Otwartych na PWT".

Czytaj więcej

Informacje o PWT – w całej Metropolii

Do siedziby Świdnickiej i Legnickiej Kurii Biskupiej oraz Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej trafiły pakiety zawierające ulotki i plakaty promujące Papieski Wydział Teologiczny. Materiały podzielono na poszczególne dekanaty trzech diecezji – tak, by informacje dotarły do każdej z 700 parafii Metropolii. Podobne zestawy informacyjne wkrótce otrzymają również Domy Prowincjalne żeńskich i męskich Zgromadzeń Zakonnych działających na terenie Dolnego Śląska.

Czytaj więcej

Byliśmy tam także dla Ciebie!

W dziale Multimedia/Wydarzenia udostępniliśmy zapis dźwiękowy dwóch dyskusji panelowych, jakie miały miejsce w auli PWT w ramach Dni Społecznych 2013. Poruszano w nich wiele ważkich problemów z życia Kościoła w Polsce. Zapraszamy!