logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Gaudeamus igitur!

Życzę, by nowy rok akademicki był dla wszystkich rokiem pełnym sukcesów w dochodzeniu do Prawdy – mówił w wystąpieniu podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2013/14 na PWT we Wrocławiu abp Józef Kupny. Życzenia te Metropolita Wrocławski skierował do licznie zebranych w auli PWT zaproszonych gości, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym 8 października br. rozpoczęła Msza św. sprawowana w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza Uczelni, abp. Józefa Kupnego. Poniżej zamieszczamy nagranie homilii, którą wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Draguła, dyrektor Instytutu Teologiczno – Filozoficznego w Zielonej Górze.

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Po Eucharystii zebrani udali się do auli PWT, gdzie ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko w sposób uroczysty rozpoczął rok akademicki 2013/14 i zabrzmiał śpiew „Gaudeamus igitur". Inauguracja stała się również okazją do wręczenia ks. prof. dr hab. Stanisławowi Araszczukowi dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu profesora nauk teologicznych. Abp Józef Kupny wręczył także nominacje na kierowników dwóch katedr. Kierownikiem Katedry Komunikacji Religijnej został ks. prof. USz dr hab. Andrzej Draguła, a kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej szczegółowej ks. dr hab. Bogdan Giemza.

Do grona doktorów teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu włączono pięć osób, wręczając im dyplomy i pierścienie doktorskie. Tytuł doktora teologii otrzymali: p. dr Anna Rambiert, s. dr Bernadetta Alina Rusin, ks. dr Krzysztof Kowalczyk, ks. dr Mariusz Łuczyszyn oraz ks. dr Andrzej Paszyński.

Jednym z najbardziej podniosłych momentów uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy. Naukę na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym, studiów licencjacko-doktoranckich, podyplomowych oraz w seminariach afiliowanych rozpoczęło 1 października 2013 r. 280 osób.

Inaugurację roku akademickiego na PWT uświetnił wykład inauguracyjny, który wygłosił o. prof. Miroslav Konstanc Adam, dominikanin, Rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. Ojciec Profesor mówił do zebranych o kanoniczno-prawnych aspektach nowej ewangelizacji.

Inauguracja zakończyła się alokucją abp. Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza PWT. Metropolita życzył zebranym sukcesów w rozpoczynającym się roku akademickim.

images/inauguracja2013/inauguracja2013_1d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_2d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_3d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_4d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_5d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_6d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_7d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_8d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_9d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_10d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_11d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_12d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_13d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_14d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_15d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_16d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_17d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_18d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_19d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_20d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_21d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_22d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_23d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_24d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_25d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_26d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_27d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_28d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_29d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_30d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_31d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_32d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_33d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_34d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_35d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_36d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_37d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_38d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_39d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_40d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_41d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_42d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_43d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_44d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_45d.jpgimages/inauguracja2013/inauguracja2013_46d.jpg