logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Nowy rozdział w historii "Communio"

22.10.2013_Nowy_rozdzia_w_historii_CommunioPapieski Wydział Teologiczny nawiązał współpracę z wydawnictwem Pallotinum i na mocy zawartego porozumienia stał się współwydawcą Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”. Dzięki temu w tym renomowanym periodyku teologicznym jeszcze częściej niż dotychczas będzie można spotkać  publikacje pracowników naukowo-dydaktycznych PWT. Pierwszy numer opatrzony logo naszej uczelni - „Communio” nr 3 (183) 2013 - można zakupić w Kwesturze w cenie 17 zł.

Czym jest „Communio”?

Najwybitniejsi teologowie, inspiratorzy i uczestnicy Soboru Watykańskiego II założyli w roku 1965 międzynarodowy przegląd teologiczny - Concilium. Z biegiem lat Concilium stało się bardzo radykalne ulegając wpływom teologii wyzwolenia i oscylując na granicy ortodoksji. W łonie Concilium nastąpił rozdział i część teologów o umiarkowanych poglądach zawiązała nowy komitet redakcyjny na czele z H. Urs von Balthasarem, J.Ratzingerem oraz H. de Lubac. W ten sposób w roku 1972 ukazał się nowy Międzynarodowy Przegląd Teologiczny - Communio - z podstawowym hasłem: jedność w wielości.
Czasopismo ukazuje się obecnie w 15 edycjach narodowych i klikunastu wersjach językowych. W Polsce wielkim orędownikiem Communio był kardynał Karol Wojtyła, który zlecił jego wydawanie Pallottinum. Pierwszy numer ukazał się w roku 1981 i jest wydawany do dziś.

Po 25-latach obecności w Polsce Communio pragnie nadal przybliżać aktualne problemy i pytania teologii, szukając na nie odpowiedzi w perspektywie wiary, zawsze zaś opierając się na fundamencie, jakim jest prawda.

MW/MK