logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Prof. Gyula Klima gościem PWT

Klima_-_plakat_maly_-_www

W ramach programu "Visiting Professors" swoją wizytę we Wrocławiu na zaproszenie Papieskiego Wydziału Teologicznego rozpoczął prof. Gyula Klima z Nowego Jorku. Wybitny filozof wygłosi w stolicy Dolnego Śląska w dnaich 19-21 maja cykl trzech wykładów. Zainauguruje go wykład w auli PWT dziś o godz. 11.00 Zapraszamy!

Prof. Gyula Klima jest wykładowcą Jezuickiego Uniwersytetu Fordham w Nowym Yorku, Yale University, University of Notre Dame, University of California. Filozoficzne wykłady wygłoszone przez niego we Wrocławiu będą miały charakter otwarty. Cykl wykładów pt. "Głos filozofii w sprawie istnienia Boga, intelektu, kultury" realizowany jest w ramach miejskiego projektu "Visiting Professors".

Wizytę organizuje Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - jako instytucja zapraszająca i główny wykonawca, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Fundacją Bente Kahan (Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej), oraz Biurem Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miasta Wrocławia. Wizycie patronują: SNHiS Politechniki Wrocławskiej; Radio Rodzina; Gość Niedzielny; Niedziela; Nowe Życie; Gazeta Wrocławska.

19 maja w wykładzie prof. Gyula Klima w ramach programu "Visiting Professors" od godz. 10.50 do godz. 13.00 uczestniczą obowiązkowo wszyscy studenci PWT.

PROGRAM WYKŁADÓW

 • 19 maja
  Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wrocław, pl. Katedralny 1, godz. 11:00:
  Aquinas' „real distinction" and its role in a causal proof of God's existence (wykład prowadzony w j. angielskim) -  Św. Tomasza z Akwinu koncepcja "realnej różnicy" i jej rola w dowodzie z przyczynowości na istnienie Boga

  Wykład poświęcony nowej interpretacji fundamentalnego zagadnienia w historii filozofii, które odnosi się do argumentów na istnienie Boga w kontekście problematyki różnicy realnej, myślnej i modalnej tzw. atrybutów zawartych w Bogu i istotach stworzonych. Wykład jest próbą pogłębionego rozumienia tej koncepcji na płaszczyźnie klasycznej teorii św. Tomasza z Akwinu, która zakłada realne rozróżnienie między istotą a istnieniem w człowieku i realną tożsamość w Bogu. Prof. Klima w nowym ujęciu przedstawi filozoficzny dowód na istnienie Boga, jako możliwy do przeprowadzenia dzięki połączeniu całej problematyki tomistycznej z teorią średniowieczną o "przyczynowości sprawczej".
   

 • 20 maja
  Aula Leopoldina, Wrocław, pl. Uniwersytecki 1, godz. 12:00:
  Universality and Immateriality (wykład prowadzony w j. angielskim) - Powszechność i Niematerialność

  Wykład poświęcony analizie trzech zagadnień. Po pierwsze, prof. Klima zbada połączenie między "powszechnością" a reprezentacją intencjonalną za pomocą struktury pojęć intelektualnych. Po drugie, zbada "niematerialność" pojęciową, którą ten typ reprezentacji implikuje. Po trzecie, z wykorzystaniem koncepcji św. Tomasza z Akwinu - która uzasadnia, że jednostkowe reprezentacje są jednostkowymi, a powszechne reprezentacje powszechnymi - Prof. Klima przeprowadzi dowód na istnienie niematerialności intelektu. Jednocześnie poda szereg istotnych argumentów przemawiających za tym, iż inne koncepcje historyczne nie gwarantują koherentnej podstawy do przeprowadzenia takiego dowodu
   

 • 21 maja
  Synagoga pod Białym Bocianem, Wrocław, ul. Pawła Włodkowica 7, godz. 18:00:
  Cross-cultural understanding (wykład prowadzony w j. angielskim) Rozumienie międzykulturowe

  Prof. Klima w nadzwyczaj aktualnym wykładzie dokona analizy zjawisk kulturowych, etnicznych, cywilizacyjnych, politycznych, religijnych, filozoficznych dowodząc, iż mimo nowoczesnych i historycznych doświadczeń, jak i filozoficznych argumentów krytycznych, prawdziwe zrozumienie międzykulturowe jest możliwe. Co więcej, jest możliwe zachowanie odrębności i poczucia tożsamości każdej kultury przy jednoczesnym osiągnięciu wspólnego zrozumienia wszystkich. Pod warunkiem wszakże, że społeczeństwa unikają "imperialistycznych", "plemiennych" czy "rasowych" postaw wobec różnic kulturowych, zachowując "naturalistyczne" podejście głęboko zakorzenione w metafizycznej koncepcji ludzkiej natury.

  Biogram