logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

NOWY REKTOR PWT

Wolyniec_m

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec został wybrany nowym rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na kadencję 2014 - 2018. Swój urząd Ksiądz Profesor obejmie 1 września br., po akceptacji wyboru przez Stolicę Apostolską. Gratulujemy!

Z Księdzem Profesorem przez najbliższe cztery lata współpracować będą zaproponowani przez niego i zatwierdzeni przez elektorów prorektorzy:

Prorektor ds. studenckich: o. prof. PWT dr hab. Jerzy Tupikowski CMF

Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych: ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz

Prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą: ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak

Podczas głosowania wybrano również osobę, która podczas nadchodzacej kadencji pełnić będzie funkcję sekretarza podczas posiedzeń Rady Wydziału. Jednogłośnie została nim s. dr Kazimiera Wawrzynów OSU.

Ks. prof. Włodzimierz Wołyniec pochodzi z Oławy. Święcenia kapłańskie otrzymał we Wrocławiu w 1985 roku. Studiował w stolicy Dolnego Śląska, a także w Rzymie – na Papieskiej Uczelni Ateneum Świętego Krzyża, którą ukończył obroną pracy doktorskiej z teologii systematycznej. Z dniem 1 lutego 2006 roku, na wniosek Senackiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Pracowników Naukowych otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Teologii Systematycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 stycznia 2012 roku i dekretem w dniu 21 maja 2012 roku Wielkiego Kanclerza PWT we Wrocławiu ks. abp. Mariana Gołębiewskiego z upoważnienia Rady Naukowej KEP otrzymał naukowy tytuł profesora (profesor zwyczajny). Od roku 2011 pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce. Od lat związany jest z Papieskim Wydziałem Teologicznym: w latach 2004-2007 pełnił funkcję prorektora Uczelni, obecnie jest dyrektorem Instytutu Teologii Systematycznej, dyrektorem Podyplomowych Studiów Psychoterapii oraz opiekunem naukowym Podyplomowych Studiów Teologii na PWT.

MW

images/wybory2014_1d.jpgimages/wybory2014_2d.jpgimages/wybory2014_3d.jpgimages/wybory2014_4d.jpg