logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Koniec, który wieńczy pracę

Zgodnie ze starożytną maksymą: finis coronat opus, uroczyste zakończenie roku akademickiego 2013/2014 stanowi swoiste zwieńczenie miesięcy nauki, pracy dydaktycznej i działalności naukowej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca br., społeczność akademicka naszej Uczelni zgromadziła się w prastarych murach katedry wrocławskiej, gdzie dziękczynnej Eucharystii przewodniczył Wielki Kanclerz PWT abp Józef Kupny. Podczas Mszy św. w dzień patrona katedry i archidiecezji wrocławskiej z rąk ks. Arcybiskupa święcenia diakonatu przyjęło 8 alumnów Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, którzy są jednocześnie studentami teologii na PWT. Natomiast w środę 25 czerwca br. w auli naszej Uczelni miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego dyplomy magisterskie z teologii otrzymało 49 studentów, zaś 12 osób zostało uhonorowanych tytułem licencjusza rzymskiego. Zgodnie z doroczną tradycją Wielki Kanclerz abp. Józef Kupny wręczył także dyplomy potwierdzające nadanie tytułów naukowych, które otrzymało 6 doktorów habilitowanych. Z kolei profesorowie dokonali promocji doktorskich, włączając tym samym do grona doktorów teologii siedem kolejnych osób. Wręczono także nominacje na stanowisko kierownika katedry i tak: w Instytucie Nauk Społecznych kierownikiem Katedry Historii Wychowania została prof. K. Jaworska oraz kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej ks. dr hab. R. Zapotoczny, zaś w Instytucie Filozofii Chrześcijańskiej o. dr hab. K. Papciak SSCC został mianowany kierownikiem Katedry Filozofii Społecznej i Politycznej. 

Zwracając się do zebranych Rektor PWT ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko powiedział między innymi: Jesteśmy bardzo dumni z naszych absolwentów i życzymy im jeszcze wielu wspaniałych osiągnięć. Niech święta teologia i jej siostra królowa filozofia, pozostaną patronkami waszej naukowej drogi. Wszędzie tam gdzie przyjdzie wam pracować nieście światło Ewangelii Chrystusowej. Bo tylko po to trudzimy się tutaj wszyscy, by nieść na krańce ziemi Dobrą Nowinę - Dobrą Nowinę o Zbawieniu.

W ten oto sposób rok akademicki 2013/2014 na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu stał się historią.

OM/MK

images/zakonczenie2014_01d.jpgimages/zakonczenie2014_02d.jpgimages/zakonczenie2014_03d.jpgimages/zakonczenie2014_04d.jpgimages/zakonczenie2014_05d.jpgimages/zakonczenie2014_06d.jpgimages/zakonczenie2014_07d.jpgimages/zakonczenie2014_08d.jpgimages/zakonczenie2014_09d.jpgimages/zakonczenie2014_010d.jpgimages/zakonczenie2014_011d.jpgimages/zakonczenie2014_012d.jpgimages/zakonczenie2014_1d.jpgimages/zakonczenie2014_2d.jpgimages/zakonczenie2014_3d.jpgimages/zakonczenie2014_4d.jpgimages/zakonczenie2014_5d.jpgimages/zakonczenie2014_6d.jpgimages/zakonczenie2014_7d.jpgimages/zakonczenie2014_8d.jpgimages/zakonczenie2014_9d.jpgimages/zakonczenie2014_10d.jpgimages/zakonczenie2014_11d.jpgimages/zakonczenie2014_12d.jpgimages/zakonczenie2014_13d.jpgimages/zakonczenie2014_14d.jpgimages/zakonczenie2014_15d.jpgimages/zakonczenie2014_16d.jpgimages/zakonczenie2014_17d.jpgimages/zakonczenie2014_18d.jpgimages/zakonczenie2014_19d.jpgimages/zakonczenie2014_20d.jpgimages/zakonczenie2014_21d.jpgimages/zakonczenie2014_22d.jpgimages/zakonczenie2014_23d.jpgimages/zakonczenie2014_24d.jpgimages/zakonczenie2014_25d.jpgimages/zakonczenie2014_26d.jpgimages/zakonczenie2014_27d.jpgimages/zakonczenie2014_28d.jpgimages/zakonczenie2014_29d.jpgimages/zakonczenie2014_30d.jpgimages/zakonczenie2014_31d.jpgimages/zakonczenie2014_32d.jpgimages/zakonczenie2014_33d.jpgimages/zakonczenie2014_34d.jpgimages/zakonczenie2014_35d.jpgimages/zakonczenie2014_36d.jpgimages/zakonczenie2014_37d.jpg

Zdjęcia: Aleksandra Morawiec/kl. Marcin Malinowski