logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

WDD 2014 - relacja

Spis treści

"W służbie małżeństwu i rodzinie" - takie hasło przyświecało uczestnikom 44. Wrocławskich Dni Duszpasterskich, które w dniach 27-29 sierpnia 2014 r. odbywały się na Papieskim Wydziale Teologicznym. Na kolejnych stronach zamieszczamy relację z każdego dnia WDD wraz z galerią zdjęć i nagraniami wykładów.


Dzień pierwszy

Stałym elementem, który rozpoczyna coroczne wrocławskie sympozjum jest prezentacja programu duszpasterskiego na rok 2014/2015. Przyświecać mu będzie wezwanie: "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię", a jego najważniejsze założenia i duszpasterskie wskazania przybliżył zebranym abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W kolejnych wystąpieniach temat antropologicznego horyzontu małżeństwa i rodziny omówił bp prof. Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki, natomiast istotne zadania stojące przed małżeństwem i rodziną w procesie budowania cywilizacji miłości ukazała prof. prof. UKSW dr hab. Maria Ryś z Instytutu Psychologii UKSW w Warszawie.

Nowością w tegorocznym programie WDD jest pojawienie się punktu pn. "prezentacja inicjatywy". Poza tradycyjnymi formami przekazu, jakimi są wykłady i konwersatoria, organizatorzy zaproponowali uczestnikom także spotkanie, które będzie bardzo ściśle związane z praktyką duszpasterską. I tak w dniu dzisiejszym ks. dr Jacek Kotowski, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej, zaprezentował zebranym inicjatywę "Grób Dzieci Utraconych". Szczególna pamięć o dzieciach utraconych w wyniku poronienia, zapewnienie im godnego pochówku oraz duchowa pomoc ich rodzicom to jeden z przejawów troski o rodzinę, praktykowany w diecezji łomżyńskiej.

W popołudniowej części programu znalazły się cztery konwersatoria, które poprowadzili: ks. prof. Wiesław Wenz, ks. dr Stanisław Paszkowski, ks. dr Jacek Kotowski oraz dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk. Dzień zakończyła konferencja wieczorna, wygłoszona w katedrze wrocławskiej przez o. prof. Kazimierza Lubowickiego OMI.

MW/MK

Homilia – o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI (PWT Wrocław)

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię". Program duszpasterski na rok 2014/2015 – abp dr Stanisław GĄDECKI, Metropolita Poznański

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"Antropologiczny horyzont małżeństwa i rodziny" – bp prof. dr hab. Ignacy DEC, Biskup Świdnicki

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"Zadania małżeństwa i rodziny w budowaniu cywilizacji miłości" – prof. UKSW dr hab. Maria RYŚ, Instytut Psychologii UKSW w Warszawie

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"Grób Dzieci Utraconych – prezentacja inicjatywy" – ks. dr Jacek KOTOWSKI, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

KONFERENCJA WIECZORNA: "Komunia" małżeńska a "komunia" sakramentalna – o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI (PWT Wrocław)

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

images/27082014_1d.jpgimages/27082014_2d.jpgimages/27082014_3d.jpgimages/27082014_4d.jpgimages/27082014_5d.jpgimages/27082014_6d.jpgimages/27082014_7d.jpgimages/27082014_8d.jpg


 Dzień drugi

Współczesne wyzwania stojące przed Kościołem, małżeństwem i rodziną – tak w telegraficznym skrócie można opisać tematykę wykładów wygłoszonych 28 sierpnia, podczas drugiego dnia Wrocławskich Dni Duszpasterskich.

Czwartkowe wystąpienia rozpoczął ks. prof. dr Jarosław Merecki SDS z Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie, nakreślając współczesne koncepcje małżeństwa. Następnie zebrani wysłuchali wykładu dominikanina, o. prof. UPJPII dr hab. Jarosława Kupczaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ojciec Profesor wskazał w nim na kulturowe czynniki zagrażające dziś tożsamości rodziny. Jednym z problemów współczesnych małżeństw i rodzin jest z pewnością tzw. miłość na odległość, której swój wykład poświęcił prof. dr hab. Krystian Wojaczek z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kolejne dwa przedłożenia miały charakter odpowiedzi na wskazane wcześniej trudności i problemy. Anna Szarycz, wiceprezydent Wrocławia przybliżyła uczestnikom WDD zadania i formy społecznej służby rodzinie. Z kolei ks. dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski, wskazał na aktywność Kościoła w obszarze troski o małżeństwo i rodzinę.

Zebrani w auli PWT słuchacze mieli również szansę zapoznać się z kolejną inicjatywą prezentowaną podczas WDD. Tym razem jako praktyczny wymiar służby małżeństwu i rodzinie przedstawiono inicjatywę "Stop seksualizacji", rozpropagowaną intensywnie we Wrocławiu, skąd przeniosła się również do innych polskich miast.

Podczasa konwersatoriów poruszono tematy: liturgii wspólnoty rodzinnej (ks. prof. Stanisław Araszczuk), wpływu wywieranego przez media na ksztatowanie się obrazu małżeństwa i rodziny (ks. dr Rafał Kowalski), kryzysu małżeństwa i rodziny (dr Wiesława Stefan) oraz moralności metod leczenia niepłodności (ks. prof. PWT dr hab. Tadeusz Reroń). 

Uwieńczeniem dnia była konferencja wieczorna pt. "Świętość ciała ludzkiego" wygłoszona przez o. prof. Kazimierza Lubowickiego OMI w katedrze wrocławskiej.

MW/MK

"Współczesne koncepcje małżeństwa" – ks. prof. dr Jarosław MERECKI SDS, Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"Kulturowe zagrożenia tożsamości rodziny" – o. prof. UPJPII dr hab. Jarosław KUPCZAK OP, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"Miłość na odległość" – prof. dr hab. Krystian WOJACZEK, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"Społeczna służba rodzinie" – Anna SZARYCZ, Wiceprezydent Wrocławia

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"Duszpasterska troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę" – ks. dr Przemysław DRĄG, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

KONFERENCJA WIECZORNA: "Świętość ciała ludzkiego" – o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI, PWT Wrocław

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

images/28082014_1d.jpgimages/28082014_2d.jpgimages/28082014_3d.jpgimages/28082014_4d.jpgimages/28082014_5d.jpgimages/28082014_6d.jpgimages/28082014_7d.jpgimages/28082014_8d.jpgimages/28082014_9d.jpg


 Dzień trzeci

Tegoroczne Wrocławskie Dni Duszpasterskie, będące przestrzenią do dyskusji i miejscem formacji duszpasterzy oraz katechetów, dobiegły końca. W piątek, 29 sierpnia, w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zebrani wysłuchali ostatnich wykładów i podsumowali sympozjum.

Ostatnia odsłona sympozjum stanowiła swoiste dopełnienie prezentowanego w jego trakcie obrazu rodziny. W pierwszym wykładzie bp dr Marek Mendyk mówił o współdziałaniu w wychowaniu. Podczas kolejnych dwóch wykładów zebrani usłyszeli treści dotyczące przygotowania do małżeństwa oraz roli osób starszych. Dr Ewa Porada, Archidiecezjalny Doradca Życia Rodzinnego w Katowicach, pochyliła się nad zagadnieniem sensu narzeczeństwa, natomiast ks. dr hab. Piotr Krakowiak SAC, Krajowy Duszpasterz Hospicjów wskazał na znaczenie obecności osób starszych w rodzinach i parafiach, stawiając słuchaczy w tym kontekście przed dylematem: rosnący problem, czy szansa na integrację.

Tradycyjnego podsumowania trzydniowego sympozjum dokonał ks. dr Marian Biskup, Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej. Na zakończenie głos zabrał abp Józef Kupny, dziękując organizatorom, ale przede wszystkim słuchaczom Wrocławskich Dni Duszpasterskich.

MW/MK

"Współdziałanie w wychowaniu" – bp dr Marek MENDYK, biskup pomocniczy w Legnicy

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"Osoby starsze w rodzinie i parafii" – rosnący problem czy szansa na integrację? – ks. dr hab. Piotr KRAKOWIAK SAC, Krajowy Duszpasterz Hospicjów

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

"PODSUMOWANIE OBRAD – ks. dr Marian BISKUP, Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

images/29082014_1d.jpgimages/29082014_2d.jpgimages/29082014_3d.jpgimages/29082014_4d.jpgimages/29082014_5d.jpgimages/29082014_6d.jpgimages/29082014_7d.jpgimages/29082014_8d.jpgimages/29082014_9d.jpg