Slide background
Slide background

Rok akademicki

2 0 2 0 / 2 0 2 1

Slide background
Slide background

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

Slide background

W PRZYPADKU ZAKAŻENIA

Podziękowanie

W imieniu własnym oraz nowego Zarządu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu bardzo serdecznie dziękuję ks. prof. PWT dr. hab. Andrzejowi Tomce, o. prof. dr. hab. Kazimierzowi Lubowickiemu OMI, ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Araszczukowi, ks. dr. hab. Grzegorzowi Sokołowskiemu oraz ks. dr. Rafałowi Kupczakowi...

...za wieloletnią pracę w Zarządzie Uczelni oraz zaangażowanie w pełnioną służbę dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny.

Obejmując stanowisko Rektora PWT, dziękuję za okazane zaufanie, zapewniam o modlitwie w intencji Alma Mater i o nią także pokornie proszę.

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec