logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Wokół komunikacji

27.04.2015 Wokól komunikacji

Uczestnicy ogólnopolskiego sympozjum naukowego "Kościół – Komunikacja – Wizerunek" zgromadzili się 27 kwietnia br. w auli PWT, by dyskutować o terminach ujętych w temacie konferencji i ich wzajemnych relacjach. Wśród zaproszonych prelegentów nie brakło autorytetów teologicznych, językowych oraz medialnych. 

Sympozjum zorganizowane wspólnie przez Papieski Wydział Teologiczny i wrocławską Fundację "Obserwatorium Społeczne" stanowiło istotny głos w debacie na temat wizerunku Kościoła i sposobów jego komunikowania się ze światem. Wykłady, podzielone na trzy sesje, omawiały poszczególne elementy zadanego przez organizatorów tematu. Ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US, wskazywał na problemy wizerunkowe, dotykające współczesnej wspólnoty Kościoła. Z kolei prof. Aleksander Woźny z Uniwersytetu Wrocławskiego prezentował przykłady budowania nieprawdziwego wizerunku Kościoła w serwisach informacyjnych. Pierwszą sesję zakończyło wystąpienie dr. hab. Józefa Majewskiego, prof. UG, który wysunął ciekawe tezy dotyczące tabloidyzacji życia Kościoła, stawiając pytanie o potrzebę tworzenia katolickich tabloidów.

Drugą sesję rozpoczęły dwa wystąpienia poświęcone kompetencjom rzeczników prasowych w instytucjach kościelnych. Dr hab. Monika Przybysz z UKSW przedstawiła postulaty i propozycje dotyczące rzecznictwa prasowego, zwłaszcza w obliczu sytuacji kryzysowych. Ks. dr hab. Robert Nęcek (UPJPII) również położył nacisk na sytuację kryzysową Kościele i rolę rzecznika prasowego w jej uzdrawianiu. Ks. dr hab. Józef Kloch, rzecznik KEP w swoim wykładzie przedstawił z kolei wyniki własnych badań dotyczących obecności polskich diecezji i zakonów w sieci WEB 2.0.

O. dr Wit Pasierbek z Akademii Ignatianum, rozpoczynając ostatnią sesję sympozjum, przedstawiał jezuicką wizję Kościoła, nawiązując do wystąpień papieża Franciszka. Także o wystąpieniach, ale nieco innych – o kazaniach – mówił prof. Jan Miodek (UWr). Profesor na przykładach zasłyszanych w kościołach wskazywał błędy językowe współcześnie wygłaszanych homilii. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Lewicki, reprezentujący Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie przedstawił zebranym temat "Edukacja medialna w Kościele". Konferencję zakończył wykład ks. dr. Rafała Kowalskiego (PWT), w którym prelegent ujawniał sekrety oddziaływań przemówień papieża Franciszka.

Nagrania wykładów zamieszczamy w dziale MULTIMEDIA/WYKŁADY.

Relacja Radia Rodzina i TvRodzina
Relacja Gościa Niedzielnego
Relacja KAI

MW/MK

images/27042015_1d.jpgimages/27042015_2d.jpgimages/27042015_3d.jpgimages/27042015_4d.jpgimages/27042015_5d.jpgimages/27042015_6d.jpgimages/27042015_7d.jpgimages/27042015_8d.jpgimages/27042015_9d.jpgimages/27042015_10d.jpgimages/27042015_11d.jpgimages/27042015_12d.jpgimages/27042015_13d.jpgimages/27042015_14d.jpgimages/27042015_15d.jpgimages/27042015_16d.jpgimages/27042015_17d.jpgimages/27042015_18d.jpgimages/27042015_19d.jpgimages/27042015_20d.jpgimages/27042015_21d.jpgimages/27042015_22d.jpgimages/27042015_23d.jpgimages/27042015_24d.jpgimages/27042015_25d.jpgimages/27042015_26d.jpgimages/27042015_27d.jpgimages/27042015_28d.jpgimages/27042015_29d.jpgimages/27042015_30d.jpgimages/27042015_31d.jpgimages/27042015_32d.jpgimages/27042015_33d.jpgimages/27042015_34d.jpg