logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

"Ogołocenie czy dar?"

30.04.2015 Ogolocenie czy dar

Za nami kolejny panel dyskusyjny zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów PWT. Tym razem nosił on tytuł: Ogołocenie czy dar? Wyrzeczenie w życiu chrześcijanina. Wymiar ofiary pomagali zgłębić: prof. dr hab Maria Straś-Romanowska (UWr, psychologia), ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (PWT, teologia biblijna) oraz o. Antoni Rachmajda OCD (karmelita bosy).

Prof. Maria Straś-Romanowska wskazywała na konieczność podejmowania świadomej refleksji oraz na różnorodne motywy towarzyszące wyrzeczeniom. Wymiar ofiary został także przedstawiony w perspektywie rozwojowej – cyklu życia człowieka. W tym kontekście Pani Profesor ukazała także postawę akceptacji swojego losu, której istotą jest postrzeganie trudnych doświadczeń, porażek (ogołocenia) przez człowieka w kategoriach ubogacającego daru.

Ks. prof. Mariusz Rosik zestawił kwestię wyrzeczeń z doświadczeniem cierpienia. Podkreślił przy tym, że ofiarowane Bogu może być znoszenie trudów, a nie samo niechciane przez Boga cierpienie. Podkreślał również, że dobre, chrześcijańskie przeżywanie codzienności może być wystarczającym wyrzeczeniem. Zauważył przy tym, że wymiar ofiary jest niezbędny na drodze budowania relacji z Bogiem.

W swojej wypowiedzi o. Antoni Rachmajda zaznaczył, że punktem wyjścia pozostaje przeżywanie relacji z Bogiem, a rezygnacja pojawia się zawsze w odniesieniu do Niego. Początkowy element to piękno Boga, Który zachwyca i wzywa do komunii ze sobą. Zdaniem Ojca, że dla człowieka Bóg jest również kimś Innym, partnerem dialogu. Wskazywał także, że na pewnym etapie relacji to Bóg decyduje i pokazuje, z czego zrezygnować.

Podczas dyskusji poruszono między innymi zagadnienia wolnej woli człowieka, roli rozumu, stopni ogołocenia, znaczenia i skutków doświadczanych porażek oraz konkretnych obszarów wyrzeczenia w życiu świętej Teresy od Jezusa. Na koniec zacytowano papieża Franciszka, który w orędziu na 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania stwierdził: Doświadczenie wyjścia jest paradygmatem życia chrześcijańskiego (...). Ta dynamika wyjścia, ku Bogu i człowiekowi napełnia życie radością i sensem.

Tekst: Ewa Sołtys
Foto: Koło Naukowe PWT

 

images/KN28042015_1d.jpgimages/KN28042015_2d.jpgimages/KN28042015_3d.jpgimages/KN28042015_4d.jpgimages/KN28042015_5d.jpg