logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

I Kongres Teologów Świeckich

05.05.2015 Kongres

"Jedno jest ciało, a w nim wielu nas jest" (1 Kor 12, 12). Budzenie drzemiącego kolosa – pod takim hasłem w sobotę, 16 maja br., odbędzie się we Wrocławiu pierwszy Kongres Teologów Świeckich. Jego organizatorami są Papieski Wydział Teologiczny wraz z Odnową w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej.


Do udziału w Kongresie zaproszeni są teologowie świeccy z całego kraju. W trakcie spotkania omówione zostaną tematy związane z szeroko pojętymi możliwościami zaangażowania się świeckich teologów w ewangelizacyjne wyzwania Kościoła. Organizatorzy chcą także określić specyfikę pracy teologów świeckich oraz zastanowić się na obecną sytuacją tego środowiska.

Uczestnictwo w I Kongresie Teologów Świeckich we Wrocławiu jest bezpłatne i nie wymaga zapisów.

PROGRAM
11.00 – Eucharystia w kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła (ul. Katedralna 4)
12.30 – Co odróżnia teologa świeckiego od duchownego? prof. Michał Wojciechowski (Uniwersytet Olsztyński)
13.05 – Rola teologów świeckich w duszpasterstwie rodzin poza granicami Polski dr Grażyna Koszałka (Hamburg)
13.40 – Rola teologów świeckich w "Apostolicam Actuositatem" dr hab. Mieczysław Guzewicz (Rada ds. Rodziny KEP)
14.15 – Teolodzy świeccy w "Christifideles Laici" - mgr lic. Artur Skowron (PWT Wrocław)
15.00 – przerwa obiadowa (posiłek we własnym zakresie)
16.00 – panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i osób uczestniczących w Kongresie

MW/MK