logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Śp. bp Józef Pazdur

07.05.2015 śp. bp Pazdur

W 90 roku życia i 63 roku kapłaństwa, 7 maja br., zmarł bp Józef Pazdur. Przez lata jako wychowawca i wykładowca formował pokolenia kapłanów. Wielu nazywało go "ojcem" i "serdecznie dobrym biskupem". Społeczność akademicka PWT dziękuje Bogu za dar życia bp. Pazdura i prosi dla Niego o szczęśliwą wieczność.

Bp Józef Pazdur urodził się 22 listopada 1924 roku w Woli Skrzydlańskiej (diecezja tarnowska). Do Wrocławia przybył w 1946 roku z zamiarem studiowania na Uniwersytecie Wrocławskim. Rok później podjął decyzję o porzuceniu agronomii i rozpoczęciu drogi ku kapłaństwu. Wraz z 23 innymi alumnami utworzył pierwszy rocznik seminaryjny we Wrocławiu po II wojnie światowej. Święcenia kapłańskie przyjął 23 grudnia 1951 r. z rąk Prymasa Polski, abp. Stefana Wyszyńskiego. Ks. Józef Pazdur skierowany został najpierw do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. Niedługo potem został mianowany zarządcą majątku kościelnego w Trestnie, z poleceniem czuwania nad formacją duchową pracujących tam alumnów. W latach 1953-56 był wychowawcą chłopięcego zespołu śpiewaczego "Schola Cantorum", a w 1955 r. został pomocniczym ojcem duchownym w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym oraz katechetą we wrocławskiej szkole muzycznej.

Studia specjalistyczne ks. Józef Pazdur odbył najpierw na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a następnie w Rzymie: w Instytucie Życia Wewnętrznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz w Papieskim Instytucie Duchowości Karmelitańskiej "Theresianum". Studia ukończył w 1965 r., uzyskując licencjat z teologii moralnej. Po powrocie do kraju pełnił funkcję ojca duchownego i wykładowcy wrocławskiego seminarium duchownego. Następnie posługiwał w parafiach w Świdnicy i w Chojnowie oraz ponownie w seminarium. Sakrę biskupią ks. Józef Pazdur przyjął 12 stycznia 1985 r. Po objęciu obowiązków sufragana przestał pełnić funkcję ojca duchownego MWSD, nadal jednak prowadził wykłady z teologii moralnej i lektorat z języka włoskiego.

W 2000 roku Papieski Wydział Teologiczny wydał księgę jubileuszową w hołdzie bp. Józefowi Pazdurowi. Tytułem publikacji stały się słowa zawołania umieszczone w herbie Księdza Biskupa: "Unxit et misit". W obszernym artykule "Pasterz i przyjaciel" ks. prof. Józef Swastek pisze m.in. o głębokiej pobożności maryjnej śp. bp. Pazdura: Nie uwolniła go od cierpień, których sama tak dużo zaznała, ale pozwoliła mu z optymizmem życiowym bohatersko je przezwyciężać. Na jego obliczu stale maluje się radość życia, pokój, entuzjazm i rzadko spotykana gotowość do pomocy i służby bliźnim. Cechuje go też wielka wiara w Opatrzność, w aniołów, którzy są jej znakiem szczególnym w świecie, a szczególnie w pomoc Anioła Stróża. Życie i działalność biskupa Józefa są dobrym przykładem na to, iż dla głęboko wierzącego chrześcijanina nie ma sytuacji beznadziejnych, szczególnie gdy zaufa się Bogu i powierzy się swój los Matce Zbawiciela.

Uroczystości pogrzebowe śp. Księdza Biskupa Józefa Pazdura rozpoczną się w niedzielę 10 maja br. o godz. 18.00 we wrocławskim kościele pw. NMP na Piasku. Stąd nastąpi eksporta ciała do katedry wrocławskiej, gdzie do godz. 22.00 będzie można indywidualnie modlić się w intencji śp. Ojca Biskupa. W poniedziałek 11 maja br. o godz. 11.00 w katedrze pw. Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu zostanie odprawiona Msza Święta pogrzebowa. Po Eucharystii trumna z ciałem zmarłego zostanie przewieziona na cmentarz św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu, gdzie zostanie złożona w grobowcu biskupów wrocławskich.

REQUIEM AETERNAM DONA EI, DOMINE!

Relacje z uroczystości pogrzebowych: Radio Rodzina, TVRodzina, Gość Niedzielny.

fot. główne: kl. Kamil Cieliński
pozostałe fotografie pochodzą z prywatnego archiwum bp. Józefa Pazdura, zostały opublikowane w księdze jubileuszowej "Unxit et misit"

images/bp_pazdur_1d.jpgimages/bp_pazdur_2d.jpgimages/bp_pazdur_3d.jpgimages/bp_pazdur_4d.jpgimages/bp_pazdur_5d.jpg