logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Wrocławski wymiar jubileuszu

25.05.2015 Wrocławski wkład w jubileusz

50 lat temu ukazało się pierwsze wydanie Biblii Tysiąclecia. W jubileuszowe obchody, upamiętniające polski przekład Pisma Świętego zainicjowany przez ojców benedyktynów z Tyńca, swój wkład ma także wrocławskie środowisko biblistów, pracowników Instytutu Nauk Biblijnych PWT.

We współpracy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z poznańskim wydawnictwem Pallottinum powstaje seria "Biblia Polonorum. Historia Biblii w języku polskim". Redaktorem serii jest ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz. Jest on również autorem V tomu serii, poświęconego Biblii Tysiąclecia.

Publikacja ta jest swoistym hołdem oddawanym osobom i instytucjom, które podjęły się trudu prac translatorskich, redakcyjnych i wydawniczych. Na blisko 500 stronach książki znajdziemy informacje m.in. na temat genezy i historii powstania Biblii Tysiąclecia, ingerencji cenzury kościelnej i państwowej w tekst pierwszego wydania, potrzeby kolejnych wydań i przedruków oraz znaczenia polskiego przekładu dla rozwoju biblistyki.

Związków Wrocławia z Biblią Tysiąclecia jest więcej. Warto wiedzieć, że jednym z jej redaktorów naukowych od 1988 roku jest ks. prof. dr hab. Tomasz Hergesel, a Księgę Amosa tłumaczył śp. ks. dr Zbigniew Kaznowski, wieloletni wykładowca Starego Testamentu na PWT i w MWSD.

W ramach obchodów złotego jubileuszu Biblii Tysiąclecia ukazała się również seria komentarzy teologiczno – pastoralnych do poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu. Wśród autorów serii znaleźli się: ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik oraz ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak.

Obchody złotego jubileuszu rozpoczną się 31 maja 2015 w Wydawnictwie Pallottinum w Poznaniu.

MW/MK