logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Start Obserwatorium Społecznego

We Wrocławiu, 16 czerwca br. oficjalnie rozpoczęła swoją działalność Fundacja Obserwatorium Społeczne. Na jej czele stanął ks. prof. PWT dr hab. Grzegorz Sokołowski, kierownik Katedry KNS i Socjologii Duszpasterskiej w Instytucie Nauk Społecznych PWT. Swoją działalnością Fundacja ma nawiązywać bezpośrednio do dziedzictwa społecznej myśli śp. ks. prof. Józefa Majki – wieloletniego wykładowcy i rektora PWT.

Uroczystego otwarcia i poświęcenia siedziby Fundacji dokonał abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Hierarcha powołał Obserwatorium Społeczne jako interdyscyplinarny Ośrodek analityczno – badawczy, inspirowany treścią encykliki papieża Franciszka Evangelii Gaudium. Słowa gratulacji i najlepszych życzeń dla twórców Fundacji w księdze pamiątkowej wpisał także Rektor PWT, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również wybitnego wrocławskiego teologa, specjalizującego się w problematyce społecznej, ks. prof. dr. hab. Jana Kruciny.

Obserwatorium Społeczne ma być chrześcijańskim think tankiem, którego celem jest analizowanie rzeczywistości społecznej, pojawiających się nowych prądów kulturowych oraz tendencji politycznych i gospodarczych. Działalność Fundacji służyć ma stawianiu adekwatnej diagnozy społecznej, szczególnie rozpoznawaniu nowych wyzwań i zagrożeń, a także wyprzedzającemu formułowaniu sposobów reagowania Kościoła w duchu dialogu ze światem, wzmacniając jego fundamenty aksjologiczne. Innym ważnym wymiarem aktywności Obserwatorium Społecznego jest inicjowanie debaty publicznej, a także promocja myśli społecznej Kościoła oraz formacja i edukacja według zasad proponowanych przez katolicką naukę społeczną. Mając na uwadze historię Wrocławia, Obserwatorium Społeczne będzie służyć idei pojednania, nie przez niwelowanie istniejących różnic, ale poprzez dialog religii, kultur, narodów i grup społecznych.

Obserwatorium Społeczne ma z założenia skupiać naukowców, ekspertów, analityków, twórców oraz publicystów, którzy chcą włączyć się w realizację jego celów statutowych. Poprzez współpracę z innymi ośrodkami Fundacja chce pomóc budować relacje międzyśrodowiskowe i przyczyniać się do podnoszenia jakości życia publicznego.

images/obserwatorium_1d.jpgimages/obserwatorium_2d.jpgimages/obserwatorium_3d.jpgimages/obserwatorium_4d.jpgimages/obserwatorium_5d.jpgimages/obserwatorium_6d.jpgimages/obserwatorium_7d.jpgimages/obserwatorium_8d.jpgimages/obserwatorium_9d.jpgimages/obserwatorium_10d.jpgimages/obserwatorium_11d.jpgimages/obserwatorium_12d.jpgimages/obserwatorium_13d.jpgimages/obserwatorium_14d.jpgimages/obserwatorium_15d.jpgimages/obserwatorium_16d.jpgimages/obserwatorium_17d.jpgimages/obserwatorium_18d.jpgimages/obserwatorium_19d.jpgimages/obserwatorium_20d.jpgimages/obserwatorium_21d.jpg