logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Zjazd wykładowców KNS

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu był gospodarzem tegorocznego zjazdu wykładowców katolickiej nauki społecznej. W dniach 22 – 24 czerwca przedstawicieli różnych ośrodków akademickich połączył temat „Solidarność międzypokoleniowa”.


Istotnym elementem zjazdu była konferencja naukowa organizowana przez Fundację Obserwatorium Społeczne przy współudziale Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, Fundacji Konrada Adenauera oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uczestnicy konferencji debatowali nad zagadnieniem solidarności międzypokoleniowej w aspektach teoretycznych i praktycznych. Zastanawiali się również nad społeczną aplikacją wypracowanych diagnoz i wskazań.
Podczas konferencji uczestnicy spotkania wyrazili swoją wdzięczność nestorowi katolickiej myśli społecznej, ks. prof. Janowi Krucinie, który stał u początków zjazdów wykładowców KNS. Organizatorzy spotkania ofiarowali Księdzu Profesorowi symboliczny obraz, dziękując w ten sposób za jego pracę naukową.
Jednym z uczestników zjazdu był również abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, wieloletni przewodniczący sekcji wykładowców KNS. Tego typu spotkania odbywają się corocznie w różnych ośrodkach akademickich. Przed rokiem zjazd odbył się w Lublinie i był poświęcony zagadnieniu ubóstwa.

GS/MW/MK

images/24062015_1d.jpgimages/24062015_2d.jpgimages/24062015_3d.jpgimages/24062015_4d.jpgimages/24062015_5d.jpgimages/24062015_6d.jpgimages/24062015_7d.jpgimages/24062015_8d.jpgimages/24062015_9d.jpgimages/24062015_10d.jpgimages/24062015_11d.jpgimages/24062015_12d.jpg