logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

"Człowiek w misji"

Tak o abp. Celestino Migliore, nowym Doktorze honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu mówił w laudacji rektor Uczelni, ks. prof. Włodzimierz Wołyniec. Ceremonia zakończenia roku akademickiego oraz nadania Doktoratu hc odbyła się 29 czerwca br., w uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła.

Dziękczynnej Eucharystii w katedrze wrocławskiej, kończącej rok akademicki, przewodniczył abp Celestino Migliore. W okolicznościowej homilii Metropolita Wrocławski, abp Józef Kupny, nawiązał do uroczystości śś. Apostołów. Wskazując przykład św. Piotra i św. Pawła, hierarcha podkreślił, że świadek Jezusa powinien nawiązywać z Nim głęboką relację, a nie jedynie znać Go ze słyszenia.

Akademia w auli PWT tradycyjnie była okazją do wręczenia nominacji naukowych. Nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego odebrał ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz. Ks. dr hab. Norbert Jerzak został kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Współczesnych, a ks. dr Arkadiusz Kruk adiunktem w Katedrze Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego. Wyjątkowe wyróżnienie z rąk abp. Józefa Kupnego, Wielkiego Kanclerza PWT, otrzymała również p. Elżbieta Krawiec, którą władze Uczelni uhonorowały za 40 lecie jej pracy na rzecz PWT. Następnie ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor PWT wręczył dyplom habilitacyjny ks. dr. Piotrowi Mrzygłodowi oraz dokonał promocji doktorskiej ks. mgr lic. Stanisława Zaremby. Swoje dyplomy odebrało również: 27 licencjuszy, 48 magistrów oraz 49 absolwentów studiów podyplomowych.

Drugą częścią uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa apb. Celestino Migliore, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce. "Jeśli łacińskie słowo nuntius znaczy posłaniec, to osobę nowego Doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu można najogólniej określić jako człowieka w misji. Chodzi oczywiście o misję wyjątkową, o misję Kościoła, która ostatecznie jest misją Bożą" – mówił w laudacji ks. prof. Włodzimierz Wołyniec. Przyznając tytuł Doktora honoris causa Arcybiskupowi Nuncjuszowi, Senat PWT wyraził uznanie za służbę w trosce o prawa człowieka, godność osoby ludzkiej i dobre warunki pracy, podkreślając zarazem posługę Nuncjusza przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. W uzasadnieniu uwydatniono również wielką troskę abp. Celestino Migliore o rozwój Kościoła w Polsce.

Swoje gratulacje nowemu Doktorowi honoris causa PWT złożyli w krótkich przemówieniach: Wojewoda Dolnośląski — Tomasz Smolarz, Prezydent Wrocławia — Rafał Dutkiewicz oraz prof. Marek Ziętek rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – przewodniczący KRUWiO.

Zgodnie z tradycją, po otrzymaniu dyplomu, nowy Doktor honoris causa PWT wygłosił wykład, w którym podzielił się z zebranymi swoimi przemyśleniami na temat istoty poszukiwań teologicznych. Stwierdził, że teologia jest dla niego "inspiracją, przewodnikiem, często krytycznym, i stąd także przyczynkiem do przemiany intelektualnej i duchowej". Kontynuując swoją refleksję, powiedział: "Na górnej półce stopni naukowych można znaleźć PhD, skrót pochodzący od łacińskiego Philosophiae Doctor. Mówiąc o życiu chrześcijańskim lubię go tłumaczyć przez odniesienie do koncepcji bardzo prostych, tradycyjnych, ale jednocześnie podstawowych i odpowiednich dla dojrzałego chrześcijanina. Zachowują one swoje znaczenie dla adepta teologii, czyli dla tych, którzy doktoryzowali się na uczelniach katolickich. Tłumaczę to w ten sposób, że dla dojrzałego chrześcijanina litera "P" oznacza puritas, litera "H" – humilitas, a litera "D" – devotio. Przechodząc od łaciny do języka polskiego ten akronim komponowałby się tak: CPP – czystość, pokora i pobożność". Nawiązując do myśli papieża Franciszka abp. Migliore przypomniał również , że teologom nie może wystarczać teologia uprawiana za biurkiem. Pełny zapis audio wykładu zamieszczamy w dziale MULTIMEDIA/WYKŁADY.

Na koniec swoje słowo do zebranych skierował abp Józef Kupny. Metropolita wrocławski wyraził uznanie dla Arcybiskupa Nuncjusza, a wszystkim zebranym życzył błogosławionego czasu wakacyjnego odpoczynku. Po uroczystości w auli PWT abp. Celestino Migliore odsłonił pamiątkową tablicę w galerii Doktorów honoris causa w gmachu głównym PWT.

Arcybiskup C. Migliore urodził się 1 lipca 1952 roku w Cuneo. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku. Ukończył studia w Fossano oraz w Rzymie, a następnie rozpoczął służbę w dyplomacji watykańskiej. Pracował na placówkach dyplomatycznych w Angoli, Stanach Zjednoczonych, Egipcie, Polsce, przy Parlamencie Europejskim i w Watykanie. 30 października 2002 roku Jan Paweł II mianował C. Migliore Nuncjuszem Apostolskim i stałym obserwatorem przy ONZ w Nowym Jorku, wynosząc go do godności tytularnego arcybiskupa Canosy. 30 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI mianował Księdza Arcybiskupa Nuncjuszem Apostolskim w Polsce. Jest on 22 Doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Laudacja ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Wołyńca

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

Alokucja abp. Józefa Kupnego, Wielkiego Kanclerza PWT

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

MW/MK

 

images/zakonczenie2015/zakonczenie2015_1d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_2d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_3d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_4d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_5d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_6d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_7d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_8d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_9d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_10d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_11d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_12d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_13d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_14d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_15d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_16d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_17d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_18d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_19d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_20d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_21d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_22d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_23d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_24d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_25d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_26d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_27d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_28d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_29d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_30d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_31d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_32d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_33d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_34d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_35d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_36d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_37d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_38d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_39d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_40d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_41d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_42d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_43d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_44d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_45d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_46d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_47d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_48d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_49d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_50d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_51d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_52d.jpgimages/zakonczenie2015/zakonczenie2015_53d.jpg