Slide background
Slide background
Slide background

Porozumienie z FTIC

07.08.2015 Współpraca z FlorencjąPrzedstawiciele Fakultetu Teologicznego Włoch Centralnych (FTIC) we Florencji oraz władze Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 21 lipca br., w Sali Senatu PWT złożyli podpisy pod porozumieniem o wzajemnej współpracy obu uczelni.

Florencką uczelnię reprezentowali: ks. prof. Stefano Tarocchi (Rektor), ks. prof. Janusz Aptacy (Sekretarz Generalny), zaś ze strony PWT porozumienie podpisali: ks. prof. Włodzimierz Wołyniec (Rektor) oraz ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak (Prorektor PWT ds. promocji i współpracy z zagranicą).

Sygnowany dokument mówi o wymianie pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów w ramach programu Erasmus+ jak również zakłada podejmowanie wspólnych projektów badawczych oraz współpracę edytorską. Uczelnie zapewniają w nim o wymianie artykułów naukowych publikowanych na łamach wydawanych przez nie czasopism teologicznych, udziale w konferencjach oraz docelowo kontaktach między studentami.

W ostatnich latach FTIC zawarło już analogiczne umowy z polskimi wydziałami teologicznymi na UPJPII w Krakowie, KUL w Lublinie, UAM w Poznaniu oraz finalizuje porozumienie z UKSW w Warszawie.

MW/MK

fot. kl. Mateusz Kałużny

images/florencja/Florencja1_d.JPGimages/florencja/Florencja2_d.JPGimages/florencja/Florencja3_d.JPGimages/florencja/Florencja4_d.JPGimages/florencja/Florencja5_d.JPGimages/florencja/Florencja6_d.JPG