logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Nowa seria debiutuje

04.03.2015 Nowości wydawnicze

Pośród wydawanych przez Papieski Wydział Teologiczny publikacji powstała nowa seria pod tytułem "Opera Theologiae Systematice". Będą się w niej ukazywać rozprawy z dziedziny teologii systematycznej. Pierwsze tomy są już dostępne.

Na debiut nowej serii złożyły się dwie zbiorowe publikacje: "Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy" oraz "Teologiczna cnota wiary".

Pierwsza z nich jest pracą zbiorową teologów z Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pod redakcją ks. dr. hab. Jarosława Lipniaka. W obliczu kryzysu małżeństwa i załamania się współczesnej wizji rodziny autorzy kładą nacisk na konieczność zapewnienia rodzinie "warunków nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim duchowych" (ze wstępu).

Druga książka, pod redakcją ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Wołyńca, ukazuje różne aspekty wiary w ujęciu kilkunastu autorów. Publikacja wpisuje się "w pogłębiony nurt refleksji na temat wiary (..) i szuka odpowiedzi na nowe, współczesne pytania jej dotyczące" (ze wstępu). Treść podzielona na dwie części dotyczy zarówno tematu wiary w sensie ogólnym, jak i jej aspektów szczegółowych w nauczaniu papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

 

Obie pozycje, podobnie jak inne publikacje wydawane przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu można nabyć w Księgarni Archidiecezjalnej.

MW/MK

Teologiczna cnota wiaryEkumeniczna wizja małżenstwa i rodziny