logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

List na Poniedziałek Wielkanocny

List Wielkanoc il„Dzisiejszy świat potrzebuje naszego świadectwa o tym, że Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i jednoczy nas z Bogiem w jednej rodzinie dzieci Bożych” – czytamy w liście Rektora PWT we Wrocławiu na Poniedziałek Wielkanocny 2016 r.

„Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (...) włącza się w misję świadczenia o Chrystusie zmartwychwstałym i Jego Kościele. Obok misji przekazywania wiedzy filozoficznej, pedagogicznej i teologicznej mamy głęboką świadomość potrzeby takiego świadectwa, które ostatecznie rodzi się ze spotkania z Panem. Dlatego oprócz zajęć dydaktycznych w salach wykładowych spotykamy się także w naszej kaplicy, aby bezpośrednio doświadczać Jego sakramentalnej obecności i otrzymywać moc Jego zbawczej miłości do dawania świadectwa” – piszą we wspólnym liście ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz ks. dr Adam Łuźniak, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Do pobrania:
cały list (plik PDF)