logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Technosceptycy - technoentuzjaści

"Technosceptycy" czy "technoentuzjaści" – kto ma rację? Nad relacjami miedzy człowiekiem a techniką zastanawiali się 12 kwietnia uczestnicy konferencji naukowej "Człowiek wobec techniki".

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Obrady otworzył Rektor uczelni ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec. Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wysłuchać 15 wystąpień studentów, doktorantów i absolwentów PWT we Wrocławiu i innych uczelni. Większość prelekcji poruszała istotny problem wpływu techniki na duchowość człowieka oraz oddziaływania techniki jako jednego z obszarów kultury na pozostałe pola kulturowej aktywności człowieka, w szczególności na moralność i religię. Prelegenci podkreślali rolę techniki we wspomaganiu lub degradacji rozwoju człowieka w aspekcie osobowym i wspólnotowym. Po każdym referacie uczestnicy konferencji mieli okazję zadawania pytań i podjęcia dyskusji z prelegentami. Konferencję zwieńczył panel dyskusyjny pt. "Czy technika depersonalizuje człowieka? Duchowe perspektywy kultury opanowanej przez technikę". Debatę otworzył dyrektor Instytutu Filozofii Chrześcijańskiej ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz. Kilkunastu profesorów i wykładowców Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego w krótkich wystąpieniach podjęło dyskusję dotyczącą neutralności moralnej (aksjologicznej) techniki, wpływu gwałtownego postępu technologicznego na podmiotowość i godność człowieka oraz sporu o wartość techniki między "technosceptykami" a "technoentuzjastami". Uczeni zastanawiali się także, czy technika służy człowiekowi, czy też jest w stanie całkowicie nim zawładnąć. Konferencja została zorganizowana przy współudziale studentów i doktorantów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

dr W. Rojek, BD

Nagranie dźwiękowe panelu dyskusyjnego znajduje się w zakładce MULTIMEDIA.

images/technika12042016_01d.jpgimages/technika12042016_02d.jpgimages/technika12042016_03d.jpgimages/technika12042016_04d.jpgimages/technika12042016_05d.jpgimages/technika12042016_06d.jpgimages/technika12042016_07d.jpgimages/technika12042016_08d.jpgimages/technika12042016_09d.jpgimages/technika12042016_10d.jpgimages/technika12042016_11d.jpgimages/technika12042016_12d.jpgimages/technika12042016_13d.jpgimages/technika12042016_14d.jpgimages/technika12042016_15d.jpgimages/technika12042016_16d.jpgimages/technika12042016_17d.jpgimages/technika12042016_18d.jpg