logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Przejawy miłosierdzia

W jaki sposób w sakramentach i poza nimi przejawia się miłosierdzie Boga? M.in. nad tym zagadnieniem zastanawiali się uczestnicy sesji naukowej, która odbyła się 19 kwietnia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Organizatorem sesji zatytułowanej "Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia" był Instytut Teologii Pastoralnej PWT we Wrocławiu. Składała się ona z referatów przygotowanych przez pracowników naukowych Instytutu oraz z panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział także zaproszeni goście.

Mówić o miłosierdziu to mówić o Bogu – przypomniał, otwierając obrady, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. Włodzimierz Wołyniec.

Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawiali zagadnienia związane m.in. z relacjami między sprawiedliwością a miłosierdziem, nauczaniem o miłosierdziu w katechezie uczniów szkoły podstawowej czy przejawów miłosierdzia w sakramentach i sakramentaliach.

Sesję zakończył panel dyskusyjny pt. "Dynamika obecności miłosierdzia".

images/milosierdzie19042016_01d.jpgimages/milosierdzie19042016_02d.jpgimages/milosierdzie19042016_03d.jpgimages/milosierdzie19042016_04d.jpgimages/milosierdzie19042016_05d.jpgimages/milosierdzie19042016_06d.jpgimages/milosierdzie19042016_07d.jpgimages/milosierdzie19042016_08d.jpgimages/milosierdzie19042016_09d.jpgimages/milosierdzie19042016_10d.jpg