logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Milenium chrztu Polski w zakonach

45 OKHZ chrzest glInstytut Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu współorganizuje 45. ogólnopolską konferencję historyków zakonnych pt. "Milenijne uroczystości Chrztu Polski, świętowanie i zmaganie". Zaplanowana jest ona w dniach 20–21 maja.

Obrady odbędą się pierwszego dnia w Białej Wodzie (Bílá Voda) w Czechach (ta część przeznaczona jest dla wcześniej zgłoszonych uczestników), a drugiego dnia we Wrocławiu (w klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame), gdzie na wszystkie wydarzenia obowiązywać będzie wstęp wolny. We wrocławskiej części konferencji wezmą udział uczeni z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Tegoroczny jubileusz 1050-lecia chrztu Polski stanowi okazję do refleksji nad obchodami tysiąclecia, które przypadły na czasy PRL. Podczas obrad zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z relacjami między polską religijnością i patriotyzmem oraz udziałem wspólnot zakonnych w przygotowaniach i uroczystościach milenijnych w naszym kraju.

Organizatorami konferencji są: Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Komisja Historyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Instytut Nauk Społecznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Zob. także: