logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Niewyczerpane miłosierdzie

Zadaniem teologów jest dokładne przyjrzenie się, jak wygląda krajobraz ubóstwa dzisiaj i gdzie należy dostrzegać ubóstwo w jego formach duchowych – mówił ks. Rektor Włodzimierz Wołyniec podczas sympozjum poświęconego miłosierdziu Bożemu. Zorganizował je 17 maja br. Instytut Teologii Duchowości PWT we Wrocławiu.

Obradom towarzyszyło wezwanie z Księgi Psalmów "Miłosierdzie Pana na wieki wysławiać będę" (Ps 89, 2). Ks. Rektor, otwierając sympozjum, przypominał fragmenty listu apostolskiego papieża Jana Pawła II "Novo millennio ineunte", mówiące o zmieniającym się w dzisiejszych czasach krajobrazie miłosierdzia i pojawiających się nowych formach ubóstwa. Powinniśmy rozeznawać, jak wygląda ten krajobraz ubóstwa, byśmy mogli dostosować odpowiednie środki miłosierdzia – podkreślał ks. Rektor.

Podczas sympozjum wyniki swoich dotychczasowych badań przedstawiali studenci studiów doktoranckich z zakresu teologii duchowości na PWT we Wrocławiu. Odwoływali się oni w swoich wystąpieniach m.in. do bulli papieża Franciszka "Misericordiae vultus" i nauczania św. Jana Pawła II o miłosierdziu Bożym.

Obradom przewodniczył dyrektor Instytutu, o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI. Referatom przysłuchiwali się także bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, kierownik Katedry Teologii Duchowości oraz o. bp prof. Jacek Kiciński CMF, kierownik Katedry Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego.

images/syn_milosierny_1d.jpgimages/syn_milosierny_2d.jpgimages/syn_milosierny_3d.jpgimages/syn_milosierny_4d.jpgimages/syn_milosierny_5d.jpgimages/syn_milosierny_6d.jpgimages/syn_milosierny_7d.jpgimages/syn_milosierny_8d.jpg