Slide background
Slide background
Slide background

Absolwenci 2016

dyplomyVII2016 glStudia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu przyczyniły się do Waszego rozwoju duchowego – mówił ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor PWT we Wrocławiu, do tegorocznych absolwentów teologii, pedagogiki i filozofii.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na PWT we Wrocławiu odbyła się 15 lipca 2016 r. W Sali Senatu PWT dyplomy najpierw odebrali absolwenci pedagogiki i filozofii, a następnie absolwenci teologii stacjonarnej i niestacjonarnej.

Tegoroczna uroczystość miała wyjątkowy charakter – po raz pierwszy w historii uczelni jej mury opuszczają absolwenci studiów licencjackich na kierunku pedagogika. Pierwsze w historii PWT we Wrocławiu studia pedagogiczne rozpoczynało 73 studentów. Do ostatniego roku tych trzyletnich studiów dotrwało 58 osób, z czego 43 absolwentów już zdało wszystkie egzaminy i obroniło prace licencjackie.

Po studiach mogą oni pracować m.in. w szkołach (jako pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy i organizatorzy zajęć pozalekcyjnych), w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych i świetlicach środowiskowych), stowarzyszeniach i fundacjach bezpośrednio pracujących z rodziną oraz podejmujących działania w obszarze opieki i wychowania, a także w niektórych instytucjach pomocy społecznej.

Pierwsi w historii PWT we Wrocławiu absolwenci studiów licencjackich z pedagogiki mogą także kontynuować naukę na studiach magisterskich z pedagogiki, które po raz pierwszy zostaną uruchomione przez PWT w październiku. Jest to tegoroczna nowość w ofercie edukacyjnej naszej uczelni. W ramach tych studiów dostępne są dwie specjalizacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika osób starszych.
Oprócz studiów pedagogicznych można u nas studiować teologię (studia dla osób świeckich jednolite magisterskie, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne) oraz filozofię (studia stacjonarna licencjackie oraz magisterskie), jak również studia podyplomowe i kursy językowe. Szczegółowe informacje dotyczące trwającej obecnie rekrutacji znajdują się w serwisie: www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

NAGRANIA AUDIO:
Przemówienie ks. prof. dra. hab. W. Wołyńca, Rektora PWT we Wrocławiu:

  • do absolwentów filozofii i pedagogiki (do pobrania)
    {play}media/20160715_rektor_1.mp3{/play}
  • do absolwentów teologii – stacjonarnej i niestacjonarnej (do pobrania)
    {play}media/20160715_rektor_2.mp3{/play}

BD

images/2016/07/dyplomyVII2016_01d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_02d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_03d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_04d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_05d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_06d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_07d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_08d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_09d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_10d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_11d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_12d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_13d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_14d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_15d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_16d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_17d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_18d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_19d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_20d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_21d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_22d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_23d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_24d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_25d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_26d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_27d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_28d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_29d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_30d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_31d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_32d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_33d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_34d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_35d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_36d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_37d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_38d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_39d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_40d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_41d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_42d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_43d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_44d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_45d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_46d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_47d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_48d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_49d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_50d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_51d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_52d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_53d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_54d.jpgimages/2016/07/dyplomyVII2016_55d.jpg